Illustrasjonsfoto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Masseutskiftning, arkeologi og lekkasjer forsinker handlegate i Tromsø

Storgata i Tromsø skulle åpne 1. november, men etter at det ble klart at massene under gaten måtte skiftes ut, har forsinkelsene stått i kø.

Prosjektleder Asle Ræder i Tromsø kommune bekrefter overfor bladet Nordlys at arbeidet i Storgata ikke vil være ferdig til 1. november. Den nye handlegaten vil ikke stå ferdig før tidligst i slutten av måneden.

Gravde dypere

Tilleggsarbeidet i Storgata bunner i at massene i grunnen under den nye stein- og skiferbelagte gaten måtte skiftes ut. Masseutskiftningen var ikke beskrevet i planen da arbeidet startet, men entreprenøren oppdaget at massene som var der, var en så finkornet type, at man ville få frostsprengning om vinteren. Den finkornete massen er erstattet med stein på fra to til tolv centimeter i diameter.

For å bytte massene, måtte man også grave dypere enn opprinnelig planlagt, skrier Nordlys. Dette førte til at man oppdaget flere graver i Bankgata og Kirkegata. Dermed måtte arkeologene inn også.

Vannlekkasjer

Prosjektleder Asle Ræder forteller også at det oppsto vanninntrenging i kjelleren på tre eiendommer da fortauet på vestsiden av Storgata ble fjernet. Det viste seg at det ikke var noen fungerende drenering rundt husene.

– Vi hadde allerede fylt i med nye masser da huseierne oppdaget vanninntrengingen i kjellerne. For å hindre at vi måtte grave opp igjen skifer og betong allerede neste år, ble det inngått avtale med huseierne, om at vi gjorde dreneringsarbeidet for deres regning nå.

Gamle avløpsrør og vannstikkledninger er sjekket og byttet ut. Det er også lagt et par ekstra tomme rør hvor det kan trekkes nye ledninger hvis det skulle oppstå behov for det, uten at man må grave opp hele gata.

Ifølge Asle Ræder skal Storgata nå være automatisk fredet for nye oppgravinger i fem år på denne strekningen, skriver Nordlys.