Maskinsalget går så det suser

Det norske anleggsmarkedet holder koken - det er salget av anleggsmaskiner et tydelig signal på.

Den norske anleggsbransjen har vært i en sammenhengende sterk vekst gjennom flere år – og aktivitetsnivået når stadig nye høyder. Selv om prognosene sier at veksten skal flate noe ut – ligger markedet fortsatt an til å ligge på rekordnivåer.

Nettopp det høye nivået, og ikke minst forventningene om fortsatt høyt tempo i denne delen av næringen, er også andrekvartalstallene for maskinsalget et tydelig bevis på. Maskingrossisternes Forening (MGF) la tirsdag frem tallene for andre kvartal og første halvår. Tallene viser at selv om det i fjor var all-time high når det gjelder salg av anleggsmaskiner så ligger man i år så langt foran fjoråret. I andre kvartal alene ble det solgte hele 1.754 anleggsmaskiner – som er 150 flere enn på samme tid i fjor. I første kvartal var salget noe lavere enn i fjor, så totalt ligger vi nå 14 maskiner foran 2017 i første halvår. Man forventer fortsatt høyt nivå på salget i tiden fremover, så 2018 ligger definitivt an til å bli et nytt rekordår.

I tillegg må vi huske på at de norske anleggsentreprenørene i stor grad kjøper relativt dyre maskiner med mye ekstrautstyr. Ettersom vi bor i et høykostland, med tøff konkurranse i markedet, er det avgjørende å ha effektive maskiner for å holde konkurransekraften oppe - og det gjør man blant annet ved å ha moderne og effektivt utstyr. Dette viser også igjen i statistikken. Verdien på de flere tusen solgte maskinene er dermed også høy. Ingenting tyder på at entreprenørene vil trappe ned på disse investeringene.

I dette bildet er det også viktig å huske på at en stadig større del av markedet omfattes av store og komplekse jobber – der effektiv drift er avgjørende for å få en god nok lønnsomhet. Da må man både ha mye moderne utstyr tilgjengelig – og det må ha en solid tonnasje. Dermed kan vi også fremover forvente at mange velger å kjøpe stort, både i volum og i størrelse på maskinene.

Markedet vil i tiden fremover bli preget av at en rekke store jobber kommer ut i markedet – i tillegg til de som allerede er i gang. Konkurransen om oppdragene er tøff – både for de store og mindre jobbene – og det samme er jakten etter gode marginer. Enkelte har ikke klart å få de resultatene de hadde håpet på i alle sine prosjekter - og det er mange som følger spent med på den videre utviklingen. For hele næringen er det viktig at virksomhetene tjener penger slik at de kan satse tungt videre og være med i kampen om de virkelig store oppdragene som nå er på vei. Alle parter trenger en levedyktig og fremtidsrettet anleggsnæring.