Eidekollen i Tromsø. Foto: Google Maps

Maskinentreprenør bøtelagt for ulovlig arbeid i Tromsø

Maskinentreprenør Tor Gabrielsen er ilagt et overtredelsesgebyr på 10.000 kroner av Tromsø kommune.

Det skriver bladet Nordlys i en artikkel torsdag.

Tromsø kommune mener, ifølge artikkelen, at maskinentreprenør Tor Gabrielsen AS har igangsatt et prosjekt uten tillatelse på Eidekollen på Kvaløya i Tromsø.

Ifølge byggesaksavdelingen i kommunen har ikke entreprenøren fått den nødvendige igangsettingstillatelsen for å påbegynne gravearbeider på den aktuelle tomten, og dermed har selskapet opptrådt i strid med plan- og bygningsloven, mener kommunen.

Daglig leder Roy Arne Gabrielsen i Tor Gabrielsen AS sier til Nordlys at de ikke anser arbeidet som er utført på eiendommen som et påbegynt byggeprosjekt.

– Det er ingen tvil om at vi vil bestride vedtaket, sier Gabrielsen.

Det er søkt om tillatelse til et større boligprosjekt på eiendommen. Det skal også foreligge en byggetillatelse for opparbeiding av vei, vann og avløp.

«I nevnt søknad er det ikke beskrevet at det skal foretas terrengoppfylling/planering av eiendom 70/55, se underliggende utklipp av omsøkt og godkjent tegning», skriver kommunen i vedtaket. De mener det utførte gravearbeidet er likt det som er omsøkt i det ikke ferdig godkjente byggeprosjektet, skriver Nordlys.

Byggeprosjektets tiltakshaver ilegges ikke overtredelsesgebyr. Kommunen mener derimot at entreprenøren burde visst bedre enn å påbegynne det de anser som ulovlig arbeid.