Martina Hansens Hospital

Tross korona, krevende grunnforhold og et naboliggende sykehus i full drift, har Peab bygd en ny sykehusfløy på Martina Hansens Hospital i Bærum til avtalt tid og pris.

Fakta

Sted: Bærum

Prosjekttype: Sykehusbygg

Byggherre: Stiftelsen Martina Hansens Hospital

Totalentreprenør: Peab

Kontraktsum eksklusive merverdiavgift: 192 millioner kroner

BTA: 5.000 kvadratmeter

Arkitekt: Ratio Arkitekter

Totalrådgiver: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: l Røykluker: BSF l Gulvbelegg: Elvestad l Taktekking og membranarbeider: Byggpartner l Systemhimling: Bærum Byggmontering l Lås og beslag: Certego l l Dører: Daloc l Malerarbeider: Edvardsson Entreprenør l Blikkenslager: E. Haukjem l Konstruksjonsstål: EMV Construction l Fallsikring: Fallsikkerhet l Branntetting og –isolering: Firesafe l Elektroarbeider: GK Elektro l Ventilasjon: GK Inneklima l Rørlegger- og gassarbeider: GK Rør l Glass-/alufasade: Glassteam l Fast Innredning: Idema l Dører: Indunor l Heis: Kone l Solavskjerming: Kvint Blendex l Mur-, puss- og flisarbeider: MPF l Lås/beslag: Norlock l Automatikk: Normatic l Trykktesting: Omega l Betongelementer: Opplandske betong industri l Betong-, grunn- og utomhusarbeider: Peab l Hulltaking og betongsaging: ProRiv l Eikevinduer: Skallevold l Adgangskontroll: Stanley Security l Metallarbeider: Stokke Stål l Tømmerarbeider og fasadeplater: Tiveta l Brakkevask og sluttrengjøring: Tiveta Renhold l Epoxygulv: Valdres Industrigulv l Gulvstøp og avretting: Vinstra Sementpuss

Helse- og omsorgsminister Bent Høie klippet tirsdag 8. september snoren for ny sykehusfløy på Martina Hansens Hospital i Bærum. Den nye sykehusfløyen på 5.000 kvadratmeter er fordelt over sju etasjer, og er integrert med det eksisterende sykehuset på 9.400 kvadratmeter.

Martina Hansens Hospital ble bygd i 1936, og er et privat-ideelt spesialistsykehus innen ortopedisk kirurgi, revmatologi og revmakirurgi. De gjennomførte i fjor rundt 35.000 polikliniske konsultasjoner og 4.500 operasjoner. Nå vil kapasiteten økes vesentlig.

Slik er den nye fløyen delt opp, etasje for etasje:

• Underetasje U2: Tekniske rom

• Underetasje U1: Matmottak, avfallsfasiliteter og Sterilsentral, hvor blant annet operasjonsutstyr vaskes og steriliseres

• 1. etasje: Vente- og mottaks- område, poliklinikk med sju undersøkelsesrom for pasienter som skal opereres, samt kontorer

• 2. etasje: Uinnredet skallareal, hvor det er prosjektert en ny radiologisk avdeling

• 3. etasje: Sengepost med 17 senger, åtte tomannsrom og ett isolat-rom. I den gamle delen av bygget skal det bygges nytt kjøkken og spiserom for pasienter

• 4. etasje: Ny operasjonsstue, venteområde for pasienter, møte-rom, arbeidsrom forleger og sykepleiere samt blokkaderom

• 5. etasje: Teknisk ventilasjonsrom

Referanseprosjekt

– Det har vært et veldig stort og utfordrende prosjekt. Å bygge sykehus er noe av det mest krevende du kan jobbe med, blant annet på grunn av svært kompliserte tekniske anlegg. I tillegg slo koronakrisen til midt under byggeprosessen, sier prosjektsjef Flemming Braathen i Peab.

Likevel har de holdt tidsrammen på to og et halvt år og totalbudsjettet på 400 millioner kroner.

– Vi har fått mye ros fra både oppdragsgiverne og brukerne, og vi er veldig stolte av resultatet. Dette er et referanseprosjekt for oss. Som selskap har vi levert på flere områder. Peab anlegg har utført grunnarbeidene, Peab asfalt har asfaltert, og Kranor har levert kraner til prosjektet, sier han.

Ombygging

De har bygget fløyen i en generalentreprise, og byggherre er Stiftelsen Martina Hansens Hospital.

– Den nye fløyen er ferdig og sykehuspersonellet jobber nå med innredning og montering av utstyr, sier Braathen.

Oppdraget til Peab har også omfattet nytt vann- og avløpssystem og et aggregatbygg for nødstrøm. De har også opparbeidet et nytt uteområde rundt sykehuset.

Nå utfører de i tillegg ombyggingsarbeider i det eksisterende sykehusbygget.

– Vi har utvidet eksisterende post-operativ avdeling i sommerferien i år. Nå jobber vi også med å bygge kjøkken og venterom for pasienter i tredje etasje i eksisterende bygg. Det skal være ferdig i midten av oktober, sier han.

Forurensede masser

PEAB fikk kontrakten i april 2018. De startet arbeidene 2. mai 2018, og overleverte prosjektet som avtalt 28. august 2020.

– Vi skulle grave, pigge og sprenge helt inntil den eksisterende huskroppen. Koronasituasjonen har også påvirket oss, men heldigvis har vi ikke hatt noen smittetilfeller. Leveranser har blitt forsinket og utenlandske arbeidere har vært i karantene, men vi klarte å tilpasse oss situasjonen på en god måte.

– Grunnforholdene var også mer krevende enn forutsett. Det var langt mer forurensede masser enn noen var klar over, noe som krevde nøye planlegging. Samtidig har sykehuset vært i full drift under byggingen. Det har derfor vært viktig med god kommunikasjon med sykehuspersonellet, sier han.

Braathen forteller at det også har vært en utfordrende prosess å integrere nybygget med det eksisterende sykehuset.

Vernestatus

Den nye fløyen er holdt i samme stil som det opprinnelige bygget, både når det gjelder volum, sammenstilling av fløyene, materialer og detaljer.

– For å koble byggene sammen, må etasjehøydene være identiske. Det har skapt utfordringer, for etasjehøydene på 30-tallet er ikke tilpasset de tekniske anleggene som dagens sykehus krever. Vi har derfor hatt dårlig plass til de tekniske føringer i himlingene. Det var en krevende jobb for de tekniske installatørene, men de fikk gjort de nødvendige tilpasningene, sier Braathen.

– Det har også vært strenge krav til kildesortering fra byggherren. Kravet var på 90 prosent, mens vi leverte rundt 95 prosent, legger han til.

Nybygget er oppført i plasstøpt betong, klimavegger i bindingsverk og med teglfasade tilpasset eksisterende vernet bygning. Alle innvendige vegger er i stål og gips.

På grunn av hovedbyggets vernestatus, har både avdeling for kulturarv i Viken fylkeskommune og Bærum kommune vært tett på i byggeprosessen.

– Teglfasaden var et krav fra byantikvaren. De satte også krav til at vinduskarmene skulle utføres i eik, sier Braaten.

Fornøyde

Bjørn Hillestad Christensen, prosjektdirektør for byggherren, sier de er godt fornøyde med resultatet.

– Om prosjektet er 100 prosent vellykket ser vi først når pasientene flytter inn, men så langt er alle veldig fornøyde. Lokalene er fine og godt utført, sier han.

Christensen mener de nye lokalene vil styrke tilbudet til pasientene.

– Det har vært viktig med nye lokaler, spesielt en ny sterilsentral. Den de har i dag i det eksisterende sykehuset er gammel og utdatert, så denne vil sikre en moderne og bedre drift. I tillegg kan sykehuset nå fordele pasientene på flere og mer moderne sengerom. De får også et nytt operasjonsrom og flere undersøkelsesrom. Dermed kan sykehuset både opprettholde og på sikt øke kapasiteten, sier han.

Christensen sier det også er rundt 1.000 kvadratmeter med uinnredet arealer.

– Det er en etasje og noen områder i første etasje som ikke skal tas i bruk ennå. Det er ennå ikke besluttet hva lokalene skal brukes til, men her er det gode muligheter for fremtiden, sier han.


Flere prosjekter