Marti og IAV vant kontrakt til over 500 millioner

 Sveitsiske Marti og islandske IAV har i fellesskap sikret seg kontrakten for byggingen av den 5,8 kilometer lange tunnelen under Nordnesfjellet i Kåfjord kommune.

Kontraktssum omtrent 536,5 millioner kroner.

Den 5,8 kilometer lange tunnelen er en del av prosjektet E6 Indre Nordnes-Skardalen

I tillegg til selve tunnelen skal det bygges ny bru over Manndalselva, samt nødvendige tilknytninger til dagens E6. Tunnelen vil korte inn E6 med rundt åtte kilometer.

– Vi regner med at byggingen kan være i gang i desember i år, sier prosjektleder Gudmund Løvli i Statens vegvesen.

Prosjektet er kostnadsberegnet til om lag 1,2 milliarder kroner og dekkes i sin helhet av statlige midler. Tunnel og ny vei åpnes etter planen høsten 2017.