Marthinsen og Duvholt skal etablere ny adkomstvei og grøntområder til det nye sykehuset i Drammen. Foto: Helse Sør-Øst/byggekamera.no
Marthinsen og Duvholt skal etablere ny adkomstvei og grøntområder til det nye sykehuset i Drammen. Foto: Helse Sør-Øst/byggekamera.no

Marthinsen og Duvholt skal etablere adkomstvei og grøntarealer til det nye sykehuset i Drammen

Lier VVA er byggherre for etablering av flomsikret adkomstvei til det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen, og har denne uken inngått en kontrakt med entreprenørselskapet Marthinsen og Duvholt for gjennomføring av prosjektet.

I tillegg til etablering av adkomstveien til sykehuset fra øst, med tilkobling til Strandbrua, omfatter en stor del av prosjektet åpning av Nøstebekken fra lukket kulvert til åpen bekk. Prosjektet har et stort miljøfokus, og det skal tilrettelegges for biologisk mangfold og rensing av overvann før det renner ut i fjorden, ifølge en pressemelding fra det kommunale foretaket Lier VVA.

Lier kommune er byggherre for den delen av infrastrukturen til sykehuset som ligger i Lier. Det er også Lier VVA som skal drifte dette når alt er ferdig. Når det nå skal bygges, legges det samtidig til rette for fremtidige behov i fjordbyen, som drikkevannsforsyningen.

Da entreprenør til prosjektet skulle velges, ble det lagt spesielt stor vekt på forståelse for prosjektet og viktigheten av miljøfokus.

– Vi er veldig godt fornøyd med entreprenør Marthinsen og Duvholt. De scoret veldig høyt på forståelse av hva vi ønsker med prosjektet, og forpliktelsen til miljøtiltak, sier Benjamin Ashton, prosjektleder i Lier VVA i pressemeldingen.

Lier VVA samarbeider med Helse Sør-Øst og Glitrevannverket i dette prosjektet. Planleggingsarbeidet starter i april, med fysisk oppstart etter sommeren. Målet er at prosjektet skal være ferdig vår/sommer 2025.

Bak f.v. Almir Lucicanin, driftsleder i Marthinsen og Duvholt, Joacim Sveberg, prosjektleder Marthinsen og Duvholt, Benjamin Ashton, prosjektleder Lier VVA, Jostein Lund Olsen, prosjekteier Lier VVA, Vidar Gustavsen, avdelingsleder Lier VVA og Tormod Sola, prosjekteringsleder Helse Sør-Øst. Foran f.v. Øyvind Utne Larsen, prosjektdirektør Marthinsen og Duvholt og Obed Otto Lopes Scacht, daglig leder Lier VVA. Foto: Lier kommune

Bak f.v. Almir Lucicanin, driftsleder i Marthinsen og Duvholt, Joacim Sveberg, prosjektleder Marthinsen og Duvholt, Benjamin Ashton, prosjektleder Lier VVA, Jostein Lund Olsen, prosjekteier Lier VVA, Vidar Gustavsen, avdelingsleder Lier VVA og Tormod Sola, prosjekteringsleder Helse Sør-Øst. Foran f.v. Øyvind Utne Larsen, prosjektdirektør Marthinsen og Duvholt og Obed Otto Lopes Scacht, daglig leder Lier VVA. Foto: Lier kommune