Administrerende direktør Hans Kjetil Traen i Martinsen & Duvholt (t.v) og prosjektsjef Anders Dahl Johansen i Bane Nor.
Administrerende direktør Hans Kjetil Traen i Martinsen & Duvholt (t.v) og prosjektsjef Anders Dahl Johansen i Bane Nor.Foto: Anne Mette Storvik / Bane Nor.

Marthinsen & Duvholt sikret seg jernbanekontrakt

Marthinsen & Duvholt har sikret seg den siste store kontrakten ved jernbaneprosjektet Nykirke - Barkåker. Kontrakten er på 107 millioner kroner.

Entreprenørfirmaet har undertegnet kontrakt med Bane Nor som omfatter rehabilitering av Tangentunnelen sør for Holmestrand, opplyser Bane Nor i en pressemelding.

– Vi oppgraderer og gjenbruker den eksisterende tunnelen fremfor å bygge ny tunnel. På planstadiet opererte vi i begynnelsen med ny tunnel, men kom etter hvert fram til at det var mulig å oppgradere den eksisterende tunnelen. Dette gjorde at vi slapp å bygge ny fjelltunnel på over en kilometer med tilhørende rømningstunnel. Besparelsen var på rundt 450 millioner kroner. Dette er også bra for miljøet, fordi mindre bygging betyr redusert CO2-utslipp og mindre arealinngrep, sier prosjektsjef Anders Dahl Johansen i Bane Nor.

Intenst prosjekt
Marthinsen & Duvholt har med seg NRC som underentreprenør på jernbaneteknikk.

– Bane Nor er en veldig viktig kunde for oss. Dette er et veldig intenst prosjekt som hovedsakelig må løses i sommermånedene. Det krever mye god planlegging og maks fokus på sikkerheten, og vi har allerede klare framdriftsplaner. Vi har fordeler med at vi har vært borti lignende jobber før, og av at vi er i Skanska-familien, sier administrerende direktør Hans Kjetil Traen i Marthinsen & Duvholt.

Viktig ledd
Bane Nor bygger nye dobbeltspor på strekningene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker. Når disse parsellene er ferdig bygd vil det være sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg, og det blir mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo, skriver Bane Nor.

Prosjektene skal være ferdige til august 2025.