Fra markeringen av verdensdagen for sikkerhet i arbeidslivet. Foto: Nye Veier/Eiffage

Fra markeringen av verdensdagen for sikkerhet i arbeidslivet. Foto: Nye Veier/Eiffage

Markerte verdensdagen for sikkerhet og helse i arbeidslivet

28. april ble verdensdagen for sikkerhet og helse i arbeidslivet markert over hele verden. Nye Veier og Eiffage var blant de markerte denne dagen.

Disse to selskapene jobber med utbyggingen av ny E18 Rugtvedt-Langangen.

Prosjektet har pågått i 424 dager uten H1 og H2 skader og ulykker.

– Det er gledelig at det siden oppstart av fysiske arbeider på prosjektet E18 Rugtvedt-Langangen ikke har vært alvorlige skader. Vi gratulerer alle i prosjektet med innsatsen og vil berømme totalentreprenøren Eiffage Génie Civil for systematisk arbeid med HMS. Nye Veier skal ha en god sikkerhetskultur og dette er vi også opptatt av i samarbeidet med våre totalentreprenører, sier Morten Lossius, prosjektsjef i Nye Veier, i en pressemelding.

Det har pågått fysiske arbeider i prosjektet i om lag et år blant annet pågår bygging av tårnet til den nye Grenlandsbrua og det er tunnelarbeider.

–HMS i bygg og anleggsbransjen er mye mer enn rutiner og verneutstyr, skal man lykkes med å unngå skader og ulykker må det bygges en kultur for å si fra, for å bry seg og for å dele. Åpenhet – det å snakke om sikkerhet er avgjørende, både for å fremme helsen til de ansatte, men også for at arbeidstakerne skal kunne stole på hverandre, sier Vincent Papait, Eiffage-sjef i Norge, i meldingen.

Temaet for årets verdensdag er nettopp viktigheten av å fremme dialog og åpenhet for å skape en kultur som ivaretar sikkerhet og helse for ansatte på jobb.

– Derfor markerer vi sikkerhetsdagen og vi benytter også anledningen til å feire at prosjektet har pågått i 424 dager uten ulykker og skader, sier Papait.

Samtlige medlemmer av prosjektet E18 Rugtvedt-Langangen var invitert til en samling i et stort telt som var satt opp ved Blåfjell. All aktivitet i området ble stanset fra klokken 10, slik at alle som arbeider med prosjektet fikk ta del i markeringen.