Avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen flankert av Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune og varaordfører Thor Christian Grosås i Fet kommune. Foto: Jan Ivar Bøe/ Akershus fylkeskommune

Markerte anleggsstart for fv. 169 Fjellsrud- Stensrud

- Dette er en gledens dag. Her bygger vi en helt ny veistrekning som gjør det tryggere for alle trafikanter, og ikke minst en tryggere skolevei, sier Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune.

Hun påpekte at et prosjekt med kostnad på 274 millioner kroner er et stort prosjekt for fylkeskommunens samferdselsbudsjett, men at det er et prosjekt som er riktig og viktig å prioritere.
Fredag 12. oktober markerte Statens vegvesen at arbeidet med å bygge ny fylkesveg 169 Fjellsrud-Stensrud er i gang. Til stede var representanter fra Fet kommune, Huser Entreprenør AS, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen, melder vegvesen.no.

I løpet av de neste to årene skal det bygges 1.850 meter med ny fylkesveg i ny trase, ca. tre kilometer ny gang- og sykkelveg, samt at lokale veger skal bygges om. 

- Det er ikke ofte vi bygger ny vei med ny trasé. Dette er et viktig prosjekt for bedre trafikksikkerhet for dem som går, sykler eller kjører bil, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Karbø trekker også fram at dette er det første fylkesveiprosjektet som tar i bruk digitale modeller i anleggsarbeidet.

- Dette er et etterlengtet prosjekt for våre innbyggere. Her er det ganske tett bebyggelse, og veldig bra det nå blir en mye tryggere vei for alle, og også for pendlere som får bedre framkommelighet. At det blir planfrie overganger er spesielt viktig for en trygg skolevei, sier varaordfører Thor Christian Grosås i Fet kommune.

Prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk høsten 2020.