Markerer fredningen av Kongsberg Sølvverk

Miljøvernminister Børge Brende besøker i dag det historiske og godt bevarte kulturmiljøet på Kongsberg Sølvverk. Regjeringen har vedtatt å frede området.

- Området er av stor nasjonal og internasjonal verdi. Når det nå fredes, bevarer vi et industrielt kulturminne som viser spor fra 300 års gruvedrift, sier Børge Brende. Kongsberg Sølvverk er Norges første bergverk i varig drift og er et av de største sølvverkene i Europa. Statsråden vil få en grundig innføring i historien og omvisning på hele området når han kommer på besøk.