Mapeis Jesper Pettersson (t.h.) mottar innovasjonsprisen for 2017 av adm. dir. Trond Hagerud.

Mapei-tekniker fikk innovasjonspris

Jesper Pettersson i Mapei Sverige har videreutviklet et pressometer som gjør det mye raskere å måle inntrengningsegenskapene til injeksjonsmasse ved vanntetting av tunneler. Det halverer prøvetiden og gir mye sikrere resultater.

– For å tette en tunnel trenger du en injeksjonsmasse som er tilpasset fjellet du borer i. Derfor prøveborer vi og analyserer sprekkdannelsen i steinen. Ut fra resultatene må vi utvikle en tilpasset resept med sement, vann og tilsetningsstoffer. Når du tester injeksjonsmassen har du dårlig tid, fordi egenskapene endres i løpet av få minutter, forklarer Jesper Pettersson i Mapei Underground Technology team i Sverige.

Mapei bruker Grout Tech tilsetningsstoff for å stabilisere injeksjonsmassen og forhindre at den separerer seg.

– Vi beregner riktig blanding på laboratoriet vårt og prøver det ute hos kundene. Noen ganger har du bare et par minutter på å gjennomføre en test. Derfor har vi utviklet et pressometer med fem kraner. Det betyr at vi kan gjennomføre prøver mye raskere, og sparer cirka 50 prosent av prøvetiden, poengterer han.

Petterson har mottatt en intern innovasjonspris for å ha videreutviklet pressometeret, som består av en beholder du fyller med injeksjonsmasse og trykksetter med én bar. Deretter åpnes en kran, der injeksjonsmassen presses gjennom et filter med en maskevidde som ligger mellom 45 og 90 mikrometer.

– Tidligere måtte vi bytte filter etter hver test, men med fem kraner kan vi prøve flere ulike maskevidder samtidig, uten å bytte filter. Fordi vi ikke sløser bort tid på å bytte filter, blir resultatene mer nøyaktige. I dag er det ikke så mange land som benytter pressometer, men vi tror at det kommer til å bli mer vanlig fremover, sier Pettersson.