Mapei og Mona Betong inngår samarbeid om å bruke Mapei-produktet Re-Con Zero for å resirkulere betongslam fra ferdigbetongleverandørens drift. Foto: Mona Betong

Mapei og Mona Betong skal gjøre betongslam til lønnsom ressurs

Mapei AS og Mona Betong AS har inngått en avtale om praktisk FoU-samarbeid for betong- og slamgjenvinning. Samarbeidet har som mål at betongslam og returbetong fra betongproduksjon sammen med avfall fra tørrmørtelproduksjon skal resirkuleres til dreneringsmasser, bærelag for veier eller tilslag til ny betong.

Det skriver de to samarbeidspartnerne i en felles pressemelding denne uken.

Sven-Henrik Norman hos Mapei. Foto: Mapei

– På verdensbasis produseres det omtrent 600 millioner tonn betongslam årlig, noe som er en betydelig belastning på miljøet. Gjennom avtalen med Mona Betong får vi muligheten til å teste ut våre prisbelønte produkter for gjenvinning av avfall i fullskala ved anlegget deres, sier forretningsutvikler innen miljøteknologi i Mapei, Sven-Henrik Norman, i meldingen.

I 2020 ble Mapei stemt frem som byggenæringens mest innovative bedrift med produktet Re-Con Zero, som gjenvinner fersk returbetong til et tørt granulat.

Samarbeidsavtalen med Mona Betong innebærer at ferdigbetongleverandøren skal benytte Re-Con Zero til tørrvask av egne betongbiler, samt ta imot slam og returbetong fra andre aktører ved sitt anlegg på Brennermoen i Mysen.

– Slam og returbetong er en utfordring, både miljømessig og kostnadsmessig. Gjenbruk og reduksjon av avfall er bærekraft i praksis. Vi har plass og mulighet til å håndtere slam og returbetong selv, og ser at vi både kan spare kostnader og samtidig utnytte verdien som ligger i restproduktene. Det gir en dobbelt gevinst, sier daglig leder Ingar Jensen i Mona Betong.

– Siden vi driver grustak og har knuse og sikteutstyr, er det naturlig for oss å kunne gjenbruke slam og returbetong i produksjonen eller tilby det til andre aktører. Foreløpig har vi begynt å teste Re-Con Zero til tørrvask av betongbiler, noe som kraftig reduserer slamavfallet fra betongbiler og gir nytt tilslag. Målet er at gjenvinning i alle ledd blir en integrert del av produksjonen, legger han til i pressemeldingen.