Mann omkom under kraftutbygging i Rogaland - dette er tredje dødsulykke på ni år hos samme entreprenør på Statnett-oppdrag

En kroatisk arbeider hos entreprenøren Dalekovod omkom mandag etter en ulykke med en ATV i Rogaland. Dette er den fjerde kroatiske arbeideren som dør på jobb for Statnett siden 2011, og den tredje i samme selskap.

Det skriver Stavanger Aftenblad i en artikkel tidligere denne uken.

Den omkomne i mandagens dødsulykke er en kroatisk mann på 36 år. Ulykken skjedde i forbindelse med arbeid på ledningsprosjektet Lyse-Fagrafjell, på oppdrag fra Statnett, heter det i en pressemelding fra den statlige kraftutbyggeren.

‒ Det var en svært trist beskjed å få, og våre tanker går til de etterlatte og hans kollegaer, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett, i meldingen.

Politiet og Arbeidstilsynet etterforsker ulykken.

‒ Sikkerhet skal alltid være første prioritet på arbeid for Statnett, både for egne medarbeidere og for de som arbeider for entreprenører med oppdrag for oss. Entreprenørene har ansvar for rutiner og god opplæring for alle arbeidssituasjoner. Som byggherre har vi tydelige krav til og oppfølging av våre entreprenører. Nå må vi finne ut hva som har skjedd i dette tragiske tilfellet, og hvordan vi kan unngå at slike ulykker skjer, sier Vardheim.

Fire dødsulykker

Den tragiske dødsulykken inngår også i en lengre historie hvor det kroatiske selskapet Dalekovod har utført arbeid for Statnett. Stavanger Aftenblad har satt totalt fire arbeidsskadedødsfall i sammenheng i sin artikkel. Fire kroatiske arbeidere, hvorav tre jobbet for Dalekovod, har omkommet på jobb på oppdrag fra Statnett siden 2011:

  • November 2011 omkom en kroatisk mann i forbindelse med bygging av høyspentlinjer i Saudafjellene. Personen arbeidet for Dalekovod, som bygget mellom Sauda og Suldal for Statnett.
  • April 2016 omkom en kroatisk mann i forbindelse med bygging av kraftmaster i Flekkefjord. Personen arbeidet for Dalekovod, som bygget kraftlinje mellom Tonstad og Feda for Statnett.
  • Mai 2016 omkom en kroatisk mann under arbeid på Statnetts anlegg i Hemnes, Nordland. Personen var ansatt i et datterselskap til Nettpartner, som bygget kraftlinje for Statnett.

Spesialisert entreprenør

Pressekontakt Ivan Jurković i Dalekovod sier til Aftenbladet at mandagens dødsulykke ikke kan sees i sammenheng med eventuelle uregelmessigheter.

Dalekovod hadde, ifølge bedriftsportalen proff.no, 365 ansatte i Norge i 2018. Jurković har ikke noe svar til Byggeindustrien på spørsmål om hvor mange arbeidsulykker Dalekovod registrerer i løpet av ett år i Norge.

Hva er det med Dalekovods arbeid i Norge som utgjør en så stor helserisiko for arbeiderne at tre personer har omkommet på jobb i løpet av ni år?

‒ Dalekovod Group forplikter seg til å planlegge, organisere og implementere alle arbeidsprosesser i henhold til krav i standarder, lover og Dalekovods egne nedskrevne prosedyrer. Vi fokuserer spesielt på evnen til å unngå ulykker og sykdom, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre HMS-styringssystemet vårt, svarer Jurković i en epost til Byggeindustrien.

Les hele svaret her.

– Vi har ingen grunn til å tro at de utenlandske entreprenørene som har oppdrag for oss, tar lett på sikkerheten til egne medarbeidere. Grunnen til at det er mange utenlandske arbeidere på våre prosjekter, er at ledningsbygging på de høyeste spenningsnivåene er svært spesialisert og vi har få norske entreprenører med denne kompetansen, sier Statnetts konserndirektør for bygg og anlegg, Elisabeth Vike Vardheim, til Stavanger Aftenblad.

Vurderer historikken

Seksjonsleder i Arbeidstilsynets tilsynsseksjon Vest, Marita Scott, opplyser til Byggeindustrien at Arbeidstilsynet har undersøkt ulykkesstedet for dødsulykken mandag 13. juli, og bekrefter at de skal føre tilsyn for å se nærmere på de bakenforliggende årsakene til arbeidsulykken.

Skadehistorikken kan da bli gjeldende.

‒ Vi kan ikke si noe om den aktuelle ulykken på dette tidspunktet, men vil som del av tilsynet vurdere om historikken er relevant. Vi vil i første omgang følge opp entreprenør Dalekovods arbeidsgiveransvar overfor sine arbeidstakere, og deretter vurdere behov for videre oppfølging, sier Scott.