Oslo 20160201. Stadig flere dømmes i det norske rettsvesen. Norske lover danner grunnlaget for hvordan den straffedømte blir dømt. Norges lover 1687-2014. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixTerje Pedersen NTB scanpix

Mangemillionær dømt for ulovlig bygging

Princess-eier og mangemillionær Hanne Madsen er dømt til betinget fengsel og bøter for å ha bygget en tennisbane og en underjordisk gang i strandsonen.

I tillegg har hun opparbeidet en voll og utvidet en kjeller innenfor 100-metersbeltet fra sjøen ved hytta i Grimstad, ifølge Økokrim.

Den betingede fengselsstraffen er satt til 45 dager, mens boten er på 100.000 kroner. Også en daglig leder i et entreprenørselskap dømmes til samme straff.

I dommen fra Aust-Agder tingrett heter det at rettens flertall «ser svært alvorlig» på atferden til hytteeieren og den daglige lederen, og at begge har «utvist en nærmest total mangel på respekt for plan- og bygningslovgivningen».

To entreprenørselskaper er samtidig idømt bøter på henholdsvis 250.000 kroner og 100.000 kroner. For øvrig er et arkitektfirma ilagt en bot på 150.000 kroner for falsk forklaring til offentlig myndighet og brudd på plan- og bygningsloven.