Mangelfull avstiving førte til brukollaps

Mangelfull avstiving av det midtre reisverk mener Reinertsen var årsaken til brukollapsen i Trondheim.

Reinertsen presenterte sine funn på en pressekonferanse i Trondheim fredag. To personer mistet livet i ulykken som skjedde 8. mai på Leangen i Trondheim.

De bygget opp en omfattende digital modell av brua, for å finne årsaken. Etter hvert kom de frem til at det måtte være en av de seks årsakene;

*Svikt i grunnforhold
* Velting av bjelker i støpeformen.
* Lokal knekking i topp av søyle
*Knekk av diagonaler.
*Skjevbelastning på midtreis mellom kjørebanen.
*Systemknekk av midtreis

Resultatet av undersøkelsene utelukket blant annet at det var understøttelse eller grunnforhold som var årsak til kollapsen, men at det hadde skjedd en systemknekk i midtreisen. Systemet skulle tåle dobbelt så mye vekt som det som var tilfellet da brua kollapset.

Den digitale modellen delte opp reisverket i 135.000 momenter. Da de kjørte støpefronten gradvis fremover fikk de se hva som foregikk med midtreis. Det som skjedde var at ved 2,7 tonn per kvadratmeter knakk diagonalene, og de vertikale søyler mistet mye av sin stabiliseringsevne. Dette var ikke nok til et fullstendig sammenbrudd. Ved 2,9 tonn per kvadratmeter belastning ble det knekking på tvers av midtreisen, og det ble dramatisk. Reisverket fikk et utslag på 100 millimeter, og hele støpeformen kollapset momentant uten forvarsel. Reisverket var i utgangspunktet dimensjonert for å tåle seks tonn per kvadratmeter

"Årsaken til ulykken var at reisverket under støpeformen brøt sammen. For svak midtreis mellom kjørebanene var utløsende for sammenbruddet. Granskningsgruppen har undersøkt en rekke ulike forhold som kan ha ført til svikten i midtreisen", skriver entreprenøren i en pressemelding.

- Årsaken til sammenbruddet var at den kapasiteten for reisverket som det var planlagt for ikke ble oppnådd på grunn av mangelfull avstiving av diagonaler fra topp til bunn. Det gjorde at det ble en systemknekk fra topp til bunn, sier Morten Bjerkås, som har ledet Reinertsens interne granskning.

Undersøkelsene viser også at hvis reisverket hadde holdt i en halv time til, så hadde kollapsen blitt unngått.

- Reinertsen har ansvaret for sikkerheten på byggeplassene våre. Denne rapporten viser at svikt i oppføring resulterte i kollapsen. Vi tar ansvar for kollapsen, så får politietterforskningen avgjøre skyldspørsmål, sier Kristian Reinertsen.

Reinertsen ble flere ganger spurt om hvem som hadde skylden for ulykken, eller hva som burde vært gjort, men svarte unnvikende.

- At det var mangelfull avstivning har både vi og Master Solutions løsninger for å fange opp. Derfor er vi positive til tiltak om en tredjeparts kontroll, sier han

- Reinertsen har først og fremst vært opptatt av å ta vare på de de som var berørt av ulykken, der to mennesker mistet livet. Det var en forferdelig tragisk ulykke, og våre dypeste sympatier går til de etterlatte, sier Reinertsen.

Han forteller også at de innfører nye rutiner etter ulykken. Reinertsen etablerer blant annet en gruppe for teknisk sikkerhet. Statens vegvesen har også varslet at de vil stoppe trafikken under bruer mens støping pågår.

PS! Mange journalister reagerte på at pressekonferansen ble avbrutt før alle hadde fått stilt sine spørsmål.