Martin Asp og Kari Sandberg.

Mangel på arbeidskraft kan forsinke byggeprosjekter over hele landet

For første gang siden 2014 synker søkertallene til Vg1 bygg- og anleggsteknikk. Dette er dårlige nyheter for bygge- og anleggsnæringen, som ifølge NAVs ferske bedriftsundersøkelse er den næringen i Norge med flest ubesatte stillinger. Bygge- og anleggsprosjekter over hele landet risikerer forsinkelser på grunn av mangel på arbeidskraft.

Innlegg av:

Martin Asp
Administrerende direktør i JM Norge
Kari Sandberg
Administrerende direktør Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg

Politikerne har i flere år engasjert seg for å øke antall studieplasser og søkere til ingeniørstudier. Med gode resultater. Vi etterlyser nå økt engasjement for yrkesfagene – og vi trenger drahjelp fra kunnskapsministeren.

Bygge- og anleggsnæringen har 14 300 ledige stillinger, nesten dobbelt så mange som i 2018. Særlig stor er mangelen på betongfagarbeidere, tømrere og snekkere, elektrikere, rørleggere. Bransjen organiserer rekrutteringskampanjer, både som enkeltselskaper, og i fellesskap igjennom Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg. Til tross for dette har kun 4 188 elever søkt Vg1 bygg- og anleggsteknikk for skoleåret 2019/2020, ned fra 4 550 søkere i fjor. Vg1 bygg- og anleggsteknikk tiltrekker seg dermed kun 5,7 prosent av søkerne totalt.

Norge bygger som aldri før – men mangler fagarbeidere
Det bygges som aldri før: 30 000 boligprosjekter ble i fjor igangsatt i Norge. I tillegg kommer veier, broer og tuneller, offentlige bygg og jernbanetraseer. Vedlikehold og oppgraderinger. Regjeringen selv planlegger flere viktige og omfattende byggeprosjekter, men hvor skal arbeidskraften komme ifra?

Byggenæringen trenger 8500 nye fagarbeidere hvert eneste år fremover.

I tillegg til tømrere, betongarbeidere og prosjektingeniører, trengs regionledere, forretningsutviklere, innredningsansvarlige, økonomipersonell og markeds- og HR-medarbeidere.

Må synligjøre fordelene - med yrkesfag
En yrkesfaglig utdanning er en profesjonsutdanning som gir gode karrieremuligheter. Et fag- eller svennebrev gir tilgang til fagskole for å bli bygge- eller anleggsleder, eller mulighet til å starte eget selskap. Flere høgskoler tilbyr Y-veien, som gir mulighet til å ta en bachelorutdanning uten forkurs og studiekompetanse.

Mange bedrifter tilbyr ulike programmer for å fullføre videregående utdanning på arbeidsplassen. Ungdom får lønn i læretid og unngår stor studiegjeld. Mange bedrifter investerer i egne ansatte og velger å betale tilleggsutdanningen for arbeideren.

Næringen gjør mye selv, men trenger støtte
Næringen tilbyr gode arbeidsplasser for både kvinner og menn, med konkurransedyktig lønn, god pensjon, sikker jobb og godt arbeidsmiljø. Aktiv og varierte arbeidsdager med godt sosialt miljø og samfunnsnyttig arbeid med meningsfulle arbeidsoppgaver under ordnede forhold. Flere fylker tilbyr læreplassgaranti.

Næringen kan gjøre mye selv, men vi trenger kunnskapsministeren på laget. Vi ønsker at bygg og anlegg skal tilbys som valgfag på ungdomsskolen. Vi ønsker hjelp til å synliggjøre mulighetene som finnes for dem som har yrkesfag som førstevalg, og for å adressere manglende kunnskap og vanlige myter blant ungdom og foreldre som vi vet at hindrer tilsøkningen til bygg- og anleggsfagene.

Ffokus på fremtid, digitalisering og bærekraft
Digitalisering og den bærekraftige utviklingen vi nå ser i byggeprosesser bidrar dessuten til at erfaring fra bygge- og anleggsnæringen vil bli stadig mer relevant også i andre bransjer. Både boligutbyggere og entreprenører er godt i gang med å søke løsninger for digitaliserte byggeprosesser, både gjennom samarbeid med oppstartselskaper som bidrar med ny teknologi, investering i innovasjon tilrettelegging for digitalisering internt, og ikke minst rekruttering av bærekrafteksperter og digitaliseringseksperter eksternt.

I JM har vi egne folk som jobber med bærekraft og vi har Svanemerket på alle byggeprosjektene igangsatt etter 1. januar 2018.

Næringen kan gjøre mye selv, men vi trenger kunnskapsministeren på laget.