Dagens Universitetsmuseum i Tromsø. Foto: UiT

Mange vil utvikle nye Tromsø museum

Statsbygg har mottatt tilbud fra 10 prosjekteringsgrupper som ønsker å utvikle nye Tromsø museum - Universitetsmuseet.

5. mars lyste Statsbygg ut en åpen anbudskonkurranse for et nytt museumsbygg i Tromsø Sentrum.

Statsbygg søkte da etter en komplett prosjektgruppe til å planlegge en samlokalisering av museets virksomhet. I dette ligger også en mulighetsstudie for reguleringsarbeidet som skal gå parallelt med skisse- og forprosjektet.

Da anbudsfristen gikk ut 19. april var 10 tilbud kommet inn.

- Vi er veldig fornøyd med at mange svært kvalifiserte aktører er interessert. Nå skal vi gå i gang med å se hva tilbudene innebærer, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg.

Statsbygg regner med å ha valgt prosjekteringsgruppe i løpet av mai.

Relevant erfaring
I utlysningen har Statsbygg søkt etter firmaer som de seneste tre årene har jobbet med byggeprosjekter med overføringsverdi.

- Et museum er et komplekst bygg. I et prosjekt som dette er det nødvendig at alle fag har relevant erfaring slik at brukerne vil få en best mulig løsning, sier Sandberg.

Det planlagte museet er på ca. 19.700 m2. Kostnadsrammen er på 1,5 milliarder kroner.

10 tilbud
De 10 som har levert tilbud på nytt museum i Tromsø, er (i tilfeldig rekkefølge):

AART architects AS
Arkitekt: AART architects AS, Oslo
Rådgivere/ARK: Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter og NIRAS Norge AS

Rambøll Norge
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS, Oslo

ÅF Engineering AS
Arkitekt: Estudio Herreros (Spania) i samarbeid med Tegn 3 (som er heleid av ÅF Engineering AS, Oslo)

Henning Larsen
Arkitekt: Borealis Arkitekter, Tromsø

Rådgivere/ARK: COWI, SLA og Expology

Dyrvik Arkitekter AS
Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS, Oslo
Rådgivere/ARK: CF Møller AS, Østengen og Bergo AS, WPS Engineering AS, Erichsen og Horgen AS, ECT AS

Per Knudsen Arkitekter
Arkitekt: Per Knudsen Arkitekter, Trondheim i samarbeid med Bergersen Arkitekter AS
Rådgivere/ARK: Norconsult, Plan Arkitekter og Sweco Norge

Moe Rådgivende ingeniører AS
Arkitekt: 3XN (Danmark), Stein Halvorsen Arkitekter AS, Oslo og plan-Arkitekter, Tromsø

HRTB
Arkitekt: Wingårdh arkitektkontor (Sverige) i samarbeid med HRTB Arkitekter og bar bakke landskapsarkitekter
Rådgiver/ARK: WSP

Link Arkitektur AS
Arkitekt: Link Arkitektur, Oslo
Rådgivere: Multiconsult

Asplan Viak AS
Arkitekt: Asplan Viak i samarbeid med Askim/Lantto, Oslo/Askim