Laserkontroll av saglinjen hos RingAlm Romerike.

Mange ville lære å produsere trelast smartere

 De fleste norske sagbruk var representert på Gardermoen onsdag 28. november for å lære mer om trelastproduksjon.

Hauerseterbedriften RingAlm Romerike hadde stilt sitt produksjonsanlegg til disposisjon for de vel 70 deltakerne som hadde møtt opp for å lære mer og ikke minst utveksle erfaringer om å produsere smartere.

Stor interesse
Workshoppen traff et behov hos sagbrukene. Driftsoperatører, vedlikeholdere og produksjonsledere fra nesten samtlige norske trelastprodusenter møtte opp på Hauerseter.

Per Skogstad fra Treteknisk, som var ansvarlig for arrangementet hadde regnet med vel 30 deltakere og måtte sette en stopp for påmelding når antallet var mer enn dobbelt så stort. 

- Vi mente at vi jobbet med et relevant opplegg, men responsen ble uventet positiv, utaler Skogstad.

Laser for å kontrollere laser
Laserteknologi blir hos de fleste sagbruk benyttet for å bestemme tømmerets egenskaper før det skjæres opp til planker og bord. For å kunne utnytte de mulighetene som ligger i ny teknologi må bedriftene ha kunnskap og rutiner som sikrer riktig bruk. Deltakerne fikk prøve kontrollutstyr basert på laserteknologi som gjør det mulig å kontrollere maskinene på sagbrukene.

- Forbedringsarbeid går aldri av moten
Erik Røshol har ledet forbedringsarbeid i industrien i en årrekke og har mer enn 25 Lean-oppdrag i treindustrien å vise til. 

- Forbedringsarbeid dreier seg om noe mer enn Lean-tavler, - den nye og forbedrede situasjonen må oppleves som både nødvendig og ønskelig og ledelsen må være engasjert, sa Røshol. Han forklarte viktigheten av objektiv måling, men i trelastbransjen er det først og fremst viktig å måle resultater av egen forbedring.  

- Beanch-marking kan være for upresist dersom produkter og kunder er forskjellige, presiserer Røshol.