Stad skipstunnel. Illustrasjon: Kystverket/Multiconsult/LINK Arkitektur
Stad skipstunnel. Illustrasjon: Kystverket/Multiconsult/LINK Arkitektur

Mange vil ha stein fra Stad skipstunnel

Kystverket forteller at det er stor interesse for 5,4 millioner kubikkmeter sprengte steinmasser som vil komme fra verdens første skipstunnel, Stad skipstunnel.

– Stad skipstunnel er først og fremst et sjøsikkerhetsprosjekt, men synergiene av tunnelen er mange. Stein fra skipstunnelen kan gi flere nye næringsareal i området rundt Stad og mange nye arbeidsplasser, sier prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Skjeppestad i en pressemelding.

I kommunene rundt skipstunnelen er det mangel på steinmasser og interessen blant potensielle mottakere er stor. Vanylven kommune har fem mottakssteder som ønsker steinmasser, Stad kommune har seks, mens Kinn kommune har sju. I tillegg finnes det en liste med reservetiltak i Sande kommune. Kystverket var nylig rundt i disse kommunene og besøkte næringsaktører som ønsker å få steinmasser fra Stad skipstunnel.

– Her er det mange gode tiltak, som vil gi mange nye næringsområder og arbeidsplasser i regionen. Vi ser at skipstunnelen kan være med å skape nye kaier, moloer, nye næringsarealer, utvidede fabrikklokaler, hotell, badeland, ja, det meste. Dette passer godt inn i vår bestilling om å optimalisere prosjektet mest mulig og vi ønsker derfor å legge til rette for god gjenbruk av steinmassene, sier Skjeppestad.

Totalt er det altså ca. 5,4 millioner kubikkmeter sprengt stein som skal ut av skipstunnelen. Planen er at omtrent halvparten skal benyttes i nærheten av tunnelen, til entringsområdene og til nye kommunale næringsområder i Kjøde og Lesto, mens planen er at den andre halvparten skal fordeles til å utvikle nye eller eksisterende hamner og næringsområde i kommunene rundt skipstunnelen. Totalt sett er det kommet inn ønsker om mer steinmasser enn det som skal tas ut av tunnelen.

I meldingen understreker Kystverket at det ikke er nok stein til alle tiltakene. De stiller også noen absolutte krav. Blant annet at en kan komme til med lekter og/eller båt, at det er fortøynings- og ankringspunkt og at der er plass og areal slik at vi får levert steinen på land. Samtidig er det krav om modenhet, at reguleringsplaner og alle offentlige søknader er i rute.

– Til sist ser vi på tidsperspektivet for realisering- og nytten av prosjektet, hva skaper det av utvikling, arbeidsplasser og for eksempel framtidig sjøtransport. Vi er også nødt til å tenke på kostnader, understreker Skjeppestad.

Kystverket satser på å ha klar en prioriteringsliste over mottakere som kan forvente stein fra skipstunnelen tidlig på nyåret, opplyser de i meldingen.