Mange unnlater å varsle

Et stort flertall av arbeidstakere i en ny studie tror det forekommer kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass. Men få velger å varsle.

En masterstudie som har tatt for seg varsling i offentlig og privat sektor viser at de fleste tror det er kritikkverdige forhold i sin organisasjon, men bare 19 prosent oppgir å ha sagt fra om dette, skriver forskning.no. 35 prosent har oppgitt at de har latt være å melde om kritikkverdige forhold.

Masterstudentene Monica Selmer Dalby og Turi Nygaard Bakken har fått informasjon fra 704 personer, og resultatene viser at det er flest varslere i offentlig sektor. I både privat og offentlig sektor kommer det fram at kritikkverdig arbeidsinnsats og inkompetent eller destruktiv ledelse er de vanligste problemene.

Studien viser størst forskjell på offentlig og privat sektor når det gjelder bedrageri, forsøk på å skjule urettmessigheter og korrupsjon. Dette er vanligst i privat sektor.

Det er en liten overvekt av kvinnelige varslere.