Mange ønsker å bli RIFgodkjent rådgiver

- På sist møte i RIFs Godkjenningsråd behandlet vi 27 nye søknader om å bli RIF godkjent rådgiver og det er allerede 7 til som har meldt sin interesse. Dette er mer enn dobbelt så mange som vanlig, sier RIFs fagsjef Kristin Haaland.

Av de 7800 ansatte i RIFs 246 medlemsfirmaer er 1346 stykker RIFgodkjent. Det er RIF firmaene som melder inn aktuelle kandidater som behandles av organisasjonens godkjenningsråd 6 – 8 ganger i året.

- Vanligvis er det cirka ti søknader til behandling per møte, så 27 kandidater på en gang er en gledelig rekord, sier RIFs fagsjef Kristin Haaland.

- For å kunne bli RIFgodkjent stilles det strenge krav til formell kompetanse, praktisk erfaring og kommunikasjonsevner. Kandidatene må også kunne vise til kundereferanser som bekrefter samarbeidsevne og evne til å være andres rådgiver, forteller hun.

Av de 27 søknadene som ble behandlet på møtet i Godkjenningsrådet sist uke ble 20 av de nye søkerne godkjent. De 7 søknadene som ikke ble behandlet skyltes at tiden ikke strakk til og rådet skal derfor ganske snart ha nytt møte.

- De som kommer gjennom nåløyet får rett til å benytte MRIF på visittkortet sitt, og firmaene våre er pålagt å ha et visst antall RIF godkjente rådgivere for å kunne være medlem av RIF, sier Haaland.

- RIF har som en del av strategien sin å øke kjennskap til og statusen for godkjenningsordningen sin. Det er i dag strenge krav for å kunne bli RIF godkjent rådgiver. MRIF – tittelen borger for kunnskap og kvalitet og gir de som kjøper rådgivertjenester en trygghet. Samtidig ser vi at dette ikke er så godt kjent blant kundene våre som vi kunne ønsket. Her har vi en jobb å gjøre, avslutter Haaland.