Øyvind Buset i Norske Murmestres Landsforening og Norsk murforum (til venstre) og Vetle Houg i Byggutengrenser.Varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap).Anleggsleder Simen Hjelseth i HENT.Daglig leder Hanne M. Kempton i Murbyen Oslo.Sivilarkitekt og partner Ellen M. Devold i Kulturminnehjelp.Sivilarkitekt Ida Winge Andersen i arkitektkontoret Rebuilding.Sivilarkitekt Svein Lund i Lund Hagem Arkitekter.Øyvind Buset i Norske Murmestres Landsforening og Norsk murforum.

Mange meninger om mur og miljø på Murdagen

Norsk murbransje må holde følge når både bestillere og beboere stiller stadig høyere miljøkrav. Under Norsk murdag 2019 var det fullt fokus på materialgjenbruk i murbygg.

– Bevisstgjøring rundt det at vi har gode løsninger på miljø er sentralt for oss, og håndverkerne må skjønne at klima er kommet for å bli. Gjenvinning og resirkulering er noe arkitektene lærer om fra dag én på utdanningen, og det må ikke komme for brått på medlemmene våre. For noen er ikke det grønne skiftet spesielt morsomt, men vi er med på den grønne bølgen, sier  Øyvind Buset i Norske Murmestres Landsforening og Norsk murforum til Byggeindustrien.

Buset og Norsk murforum, i samarbeid med Byggutengrenser, arrangerte og ønsket velkommen til Felix konferansesenter i Oslo for Norsk murdag 2019 onsdag.

Rollemodeller

Konferansen ble åpnet av Oslo-varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap), som minte på at det fremdeles er svært store utbyggingsplaner i hovedstaden, med stadig strengere krav til miljø. Hun roste murerne for å sette gjenbruk og miljøvennlig bygging i fokus for murdagen.

– Dere er rollemodeller, slo Gunaratnam fast.

Murbransjens kanskje største styrke som miljøvennlig næring er at murbygg kan demonteres og rekonstrueres med gammel stein, i tillegg til at byggene også er svært bestandige i seg selv. Murbyen Oslo er 400 år gammel, og dette tidsperspektivet ble også trukket frem under murdagen.

– Her snakker vi om våre styrker. Miljø for oss er både klima og bymiljø, og skal vi være med på denne fighten, er det varighet som er vår styrke, understreker Øyvind Buset.

Innhentet inspirasjon

På talerlisten under dagen var det en rekke arkitekter som delte sine betraktninger rundt bygging og gjenbygging med mur. Daglig leder Hanne M. Kempton i Murbyen Oslo fortalte om murbyggenes sentrale plass i historien om Oslo, sivilarkitekt og partner Ellen M. Devold i Kulturminnehjelp snakket om hvordan man kan få lave klimagassutslipp ved å fokusere på langsiktig bruk av mur, sivilarkitekt Ida Winge Andersen i MNAL arkitektkontoret Rebuilding fortalte om hvordan arkitektkontoret har jobbet med å blåse nytt liv i gamle byområder, og sivilarkitekt Svein Lund i Lund Hagem Arkitekter delte sine tanker om godt bomiljø.

Simen Hjelseth, som i dag jobber som anleggsleder i HENT delte funn fra sin masteroppgave om teglstein som gjenbruksmateriale.

– De skal gå herifra og være inspirerte til å kanskje videreutvikle egne produkter og tjenester, og jeg tror det vil være høy læringsfaktor på mye av innholdet her, sier daglig leder Vetle Houg i Byggutengrenser.