Mange innovative løsninger i byggenæringen

Byggenæringen blir ofte beskyldt for manglende innovasjon og dårlig produktivtetsutvikling. Det er opplagt forbedringspotensial innen dette området – men det gjøres også mye bra rundt om i næringen.

Manglende innovasjon og nybrottsarbeid blir ofte trukket frem som et av punktene hvor næringen gjør for lite. En del av årsaken til dette er at vi er for dårlige til å vise frem nyvinngene, som gjør at mye av dette aldri blir delt med omverdenen og forsvinner dermed fra resten av næringen.

De fleste av disse prosjektene er heller ikke en del av utviklings- eller forskningsprogrammer, som det definitivt skulle vært flere av i næringen, og kommer derfor heller ikke med i noen oversikter som kan vise at et slikt arbeid foregår.

Men det skjer veldig mye spennende rundt om i landet og ikke minst ute på byggeplassene. Mange nye måter å arbeide på og videreutviklinger av maskiner og utstyr har funnet sted opp gjennom årene.

De er også veldig mange gode idéer og produkter som aldri får plass i næringen. Byggenæringen er på mange måter konservativ og veldig forsiktig med å ta i bruk noe nytt. Man sverger ofte til det gamle og kjente og unngår dermed risikoen ved å prøve noe nytt. Dermed taper man også muligheten til å videreutvikle seg. På grunn av dette er det også mye godt som aldri får sjansen og dermed aldri slår an – og blir til slutt gitt opp og gjemt bort.

Det finnes mange eksempler på spennende nye produkter og teknikker. For eksempel har et selskap i Sogndal nettopp lansert en helt ny og banebrytende borerobot. Boreroboten, som har fått navnet nLink, kan orientere seg selv inne på byggeplassen, og med innebygde sensorer måler den opp hvor forhåndsdefinerte hull skal være, som den deretter automatisk borer med slagdrill. Dette vil gjøre arbeidet for de som skal utføre oppgaven langt lettere – og ikke minst har nyvinningen et viktig HMS-aspekt.

Aktuelle virksomheter har allerede bestemt seg for å bruke dette produktet, og det skal bli spennende å se om de lykkes. Uansett er dette nok et eksempel på at det skjer mye viktig og godt arbeid innen næringen.

Det finnes langt flere slike eksempler rundt om i landet. Og er produktet og løsningen god nok må næringen bli langt flinkere til å løfte frem slike nye innovasjonsprodukt. Det fleste innen bygg og anlegg trenger alle de effektiviserende produktene og løsningene de kan få fatt i.