Utbyggingen av Sotrasambandet blir den største anleggskontrakten i norsk historie. - Jeg håper dette er en god førjulsgave til hele Sotrasamfunnet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Henrik Jonassen/Samferdselsdepartementet

Mandag ble utbyggingen av Sotrasambandet sendt ut

Mandag ble utlysningen av Sotrasambandet offisielt sendt, men blir ikke tilgjengeliggjort før etter nyttår på grunn av helligdagene.

Konkurransen om å bygge ut riksvei 555 Sotrasambandet blir nå lyst ut. Det skal bygges ny firefelts vei med ny Sotrabru, tre mindre bruer og fire toløpstunneler samt egne felt for kollektivtrafikk samt gang- og sykkelvei.

De som velger å gi tilbud skal deretter gjennom en prekvalifisering før en leverandør blir valgt. Det legges opp til at spaden går i jorda på prosjektet i 2021. Utbyggingen er beregnet til fem år.

- Jeg håper dette er en god førjulsgave fra regjeringen til hele Sotrasamfunnet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Utbyggingen av Sotrasambandet skal gjennomføres i en såkalt OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid). Det innebærer at et selskap skal bygge, finansiere og ha ansvar for drift og vedlikehold i 25 år.

- Vi har gode erfaringer med OPS-prosjekt tidligere. Vi ser ofte at utbyggingen blir gjennomført raskere og billigere. Det håper vi blir tilfelle for Sotrasambandet også. Det er en stor og vanskelig utbygging med mye trafikk i området, så entreprenøren får en krevende oppgave, sier samferdselsministeren.

Veien har i dag varierende standard, og 30.000 biler bruker den daglig. Dagens bru er eneste vei over til Øygarden, og mange opplever køer når de skal til og fra arbeid.

- Regjeringen jobber for at folk og næringsliv skal få en enklere reisehverdag. På Sotra har folk ventet lenge på ny vei, Derfor er det en gledens dag når konkurransen om bygginga av Sotrasambandet nå starter. Norgeshistoriens største anleggskontrakt skal løse opp i flaskehalser og blir en stor forbedring for alle som er avhengige av bilen, sier samferdselsminister Dale.