Man må gi folk en sjanse

Det er i dag et stort press på de unge for å sikre seg en solid utdannelse og en god jobb - og dette skal helst skje i et oppsatt løp slik at man har det meste på stell før man planlegger å stifte famille.

Det er ikke alle som verken ønsker eller passer inn i denne formen – og om byggenæringen ønsker å sikre seg den viktige ressursen nettopp denne gruppen representerer – er det avgjørende å gi folk en sjanse.

De finnes mange unge mennesker rundt om i landet med det vi kaller hull i CV-en – altså at de ikke har fulgt dette løpet med utdannelse og deretter rett ut i jobb. Man kan av ulike årsaker valgt å hoppe ut av utdanningen - eller man har rett og slett ikke funnet sin riktige plass i arbeidslivet. Det betyr selvsagt ikke at man ikke har mye å gi inn mot mulige fremtidige arbeidsgivere, men likevel har det gjennom tid vist seg vanskelig for mange av de som av en eller annen grunn faller inn i denne kategorien å komme seg inn i varmen igjen. Man havner raskt utenfor – og blir man stående lenge utenfor arbeidslivet, vil ofte veien inn i markedet igjen bli meget tung. All erfaring viser at de fleste arbeidsgivere vegrer seg for å ansette de som har stått for lenge på utsiden.

For noen år siden startet man opp prosjektet ”Ringer i Vannet”, med NHO i spissen. Dette er en rekrutteringsstrategi skreddersydd for næringslivet, og her er målet å koble mennesker med hull i CV-en med NHO-bedrifter. Dette har gitt gode resultater – og erfaringene blir stadig bedre. I 2017 ble 2.200 personer rekruttert fra tiltaksbedrift til en NHO-bedrift. Dette gir selvsagt store samfunnsfordeler – men det betyr også mye for den enkelte bedrift og ikke minst for veldig mange mennesker. På denne måten sikrer bedriftene seg nyttig arbeidskraft og kompetanse man kanskje ellers ikke ville fått fatt i. Det er også slik at det i dag er utfordrende å rekruttere viktig fremtidig kjernekompetanse – og mennesker man får inn gjennom dette programmet vil ofte kunne bli sentrale og stabile medarbeidere på ulike nivåer i en rekke bedrifter.

Byggeindustrien skriver tirsdag om et vellykket rekrutteringssamarbeid mellom Ringer i Vannet, attføringsbedriften Rehabil og bedrifter i byggenæringen som har resultert i flere faste ansettelser for folk med hull i CV-en. Bedriftene som har vært med i ordningen skryter av både prosessen og resultatet av dette arbeidet – noe som har sikret dem viktig arbeidskraft i et stramt rekrutteringsmarked.

Men dette handler også om noe mer enn kortsiktige løsninger på akutte rekrutteringsbehov. Dette handler om å ta et langsiktig samfunnsansvar. Gjennom mange år har vi opplevd en oppgang innen bygg og anlegg. Denne veksten ble i sin tid i stor grad tatt gjennom økt arbeidsinnvandring. Det går ikke når vi vil oppleve en ny kraftig vekst i aktiviteten – nå må vi i større grad sørge for at rekrutteringen skjer lokalt – og det vil også tvinge seg på. Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft fra land vi tidligere har opplevd stor arbeidsinnvandring fra – vil nå bli lavere. Derfor må vi styrke det lokale rekrutteringsarbeidet. Vi må få flere inn i byggenæringen - og vi må ikke minst sørge for at de som er her også blir værende. Som en del av dette, er det veldig viktig å få fatt i de som ikke har gått den strake veien – og som kanskje har hull i CV-en eller har andre utfordringer som kan ha skapt problemer i arbeidslivet. Får man inn denne typen kapasitet – vil man kunne få på plass mennesker som virkelig kan bli en stabil ressurs - med store utviklingsmuligheter. Dette vil kreve innimellom kunne mye - men vil definitivt også gi mye tilbake.