Illustrasjonsfoto fra Målselv Maskin & Transport. Foto: David Gonzalez/AF Gruppen
Illustrasjonsfoto fra Målselv Maskin & Transport. Foto: David Gonzalez/AF Gruppen

Målselv Maskin & Transport utvikler industriområde i Narvik

Målselv Maskin & Transport, et selskap i AF Gruppen ASA, har inngått avtale med
Nordkraft Prosjekt AS om anleggsarbeider for utvikling av et nytt industriområde
i Kvandalen utenfor Narvik

Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på 162 millioner kroner uten merverdiavgift, skriver AF Gruppen i en pressemelding.

Prosjektet omfatter bygging av infrastruktur, tilførselsveier og utvikling av tomtearealer. Det skal etableres nødvendig teknisk infrastruktur som VA og elektro, samt kraftforsyning til nyetablert transformatorstasjon i det nye industriområdet. Arbeidene planlegges med oppstart i juli 2022 og forventes avsluttes høsten 2023.

- Vi er glade for tillitten Nordkraft viser oss ved at de ønsker å samarbeide med oss i dette meget spennende prosjektet. Det er veldig inspirerende å bidra på denne store satsingen innen det grønne skiftet og bidra til gode fasiliteter for etablering av kraftkrevende industri i Nord-Norge, sier Erik-Anders Helin, daglig leder i Målselv Maskin & Transport i meldingen.

Målselv Maskin & Transport har gode erfaringer fra tidligere samarbeid med Nordkraft, blant annet fra anleggsarbeider for utbygging av Sørfjord vindpark i Tysfjord 2018-2019 og videre gjennom 2020 og 2021 om diverse utbedrings- og serviceoppdrag.