Richard Olsen (f.v.), Terje Pulsen, byggeleder, Ann Kristin Føre, prosjektleder infrastruktur og Jørn P. Myrlund, prosjektsjef i Forsvarsbygg, Kjetil Andersen, prosjektleder og Jan Einar Nilssen. anleggsleder fra Målselv Maskin & Transport AS. Foto: Forsvarsbygg

Richard Olsen (f.v.), Terje Pulsen, byggeleder, Ann Kristin Føre, prosjektleder infrastruktur og Jørn P. Myrlund, prosjektsjef i Forsvarsbygg, Kjetil Andersen, prosjektleder og Jan Einar Nilssen. anleggsleder fra Målselv Maskin & Transport AS. Foto: Forsvarsbygg

Målselv Maskin & Transport skrev kontrakt med Forsvarsbygg i Troms

Det er behov for å utvide kapasiteten til soldatene som skal øve og trene i Norge. Akkasæter i Blåtind, Troms, skal utbygges og den første kontrakten er allerede signert.

Dette skriver Forsvarsbygg i en pressemelding.

Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge ut kapasiteten ved Akkasæter. Det første som kommer på plass, er ny infrastruktur for å klargjøre for byggingen.

Det er signert en kontrakt med Målselv Maskin & Transport AS til en verdi på cirka 50 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

– Nå øker vi øvingsfasilitetene i Midt-Troms til både allierte og norske styrker. Det kommer forlegninger, messe- og kjøkkenbygg, kontor og lager. På det meste skal det dimensjoneres for til sammen vel 1.200 personer. Anbud på disse prosjektene i Forsvarsbygg utlyses på nyåret i 2023. Campen i Akkasæter er planlagt ferdig i løpet av 2024, heter det i meldingen.

Det har vært et oppstartsmøte med entreprenøren, og det klargjøres for bygging i feltet i løpet av 2023.

– Oppstarten ved Akkasæter er et av de prioriterte oppgavene til Forsvarsbygg. Allierte og norske styrker kan ta deler av den nye campen i bruk vinteren 2024, sier Thomas Helland, seksjonssjef i Forsvarsbygg, i meldingen.