Martin Inge Olsen og Alexander Rød. Foto: NRC
Martin Inge Olsen og Alexander Rød. Foto: NRC

Målpriskontrakt mellom NRC Group Norge og BMO Entreprenør

NRC Group Norge har inngått en målpriskontrakt med BMO Entreprenør AS rundt sporarbeider på Trønder- og Meråkerbanen.

– Partene som er involvert har klare felles insentiver for effektiv bruk av ressurser og nye løsninger. Gjennom felles målsettinger i målpriskontrakten kan NRC Group og BMO Entreprenør AS, legge godt til rette for det grønne skiftet og oppnå reduserte utslipp i tiltak som iverksettes, heter det i en pressemelding.

BMO Entreprenør skal være ansvarlig for tunnelarbeider og vannsikring tilknyttet arbeid som NRC Group gjennomfører på Trønder og Meråkerbanen. Målpriskontrakten har en verdi på omtrent 70 millioner kroner.

– Vi ønsker å utfordre etablerte sannheter, og finne løsninger som er bedre for både kunden og oss. Målpriskontrakten gir oss og BMO klare insentiver til å gjennomføre arbeidene både sikkert, mer kostnadseffektivt og på kortere tid. Vi mener det er det er en samfunnsøkonomisk god måte å gjennomføre arbeidet på, hvor miljøet er en vinner. Med BMO har vi en felles visjon om hvordan den nye samarbeidsmodellen skal virke i praksis, sier Martin Inge Olsen, divisjonsdirektør Bane, NRC Group Norge, i meldingen.

BMO Entreprenør AS starter arbeidene for NRC Group i mai og er planlagt ferdig mot slutten av 2022.

– Vår ekspertise og erfaring som aktør i banemarkedet gjennom flere år, gir oss de beste forutsetninger for å lykkes med dette oppdraget. Vi er sikre på at vi sammen med NRC Group kan sette varige spor i ved å bruke innovative løsninger både i planlegging og gjennomføringen. Samtidig takker vi NRC Group for tillitten i denne kontrakten og vi gleder oss til samarbeidet, sier Alexander Rød, daglig leder, BMO Entreprenør AS, i meldingen.