Måløy vgs

defaultDisse har vært sentrale i renoveringen av Måløy vgs. Framme f.v. Geir Afdal (prosjektleder Vestland fylkeskommune), Martin Jones (Arkitektkontoret A38), bak f.v. Jan Knutsen (byggeleder Multiconsult), Kjell Inge Elde (prosjektleder Veidekke).

En etterlengtet rehabilitering av to sentrale bygg ved den videregående skolen i Måløy er ferdig etter 21 måneders arbeid. Vestland fylkeskommune mener de har fått mye for 90 millioner kroner.

Fakta

Sted: Måløy

Prosjekttype: Videregående skole, rehabilitering

Byggherre: Vestland fylkeskommune

Hovedentreprenør: Veidekke Entreprenør

Byggeledelse: Multiconsult

Areal: Cirka 3.000 kvadratmeter

Kostnad: 90 millioner kroner inkl. mva.

Arkitekt: Arkitektkontoret A38

Rådgivere: RIB: Multiconsult l RIV: HR Prosjekt l RIE: Asplan Viak l RIVeg: Structor l RIBr: Firesafe

Underentreprenører og leverandører: Ventilasjon: Klima Experten l VVS: Husevåg Rør l Elektro: Caverion l Heis: Lift-Tech l Trapper og rekkverk: Brødrene Midthaug l Maler, flis, belegg: Øvrebø Fargehandel l Grunnarbeid: Maskinentreprenør Jimmy Nore & Sønn l Tak: Flexi-tak l Aluminiumfasader og aluminiumdører: Holvik Glas l Sanering: Saneringsgruppen l Blikkenslager: Norblikk l Stålarbeider: Sunnfjord Industri l Himlinger: Innomhus l Vinduer: Magnorvinduet l Innvendige dører: Daloc l Ståldører: Ulefoss l Byggevarer: Optimera l Lås: Låssenteret l Asfaltering: Veidekke Industri l Laboratorieinnredninger: Ventilator

Veidekke har vært hovedentreprenør for rehabiliteringen. Prosjektet er en såkalt delt entreprise der tekniske fag har hatt kontrakter direkte med byggherre. Klima Experten, Caverion, Husevåg Rør og Lift-Tech har hatt ansvar for fagene ventilasjon, VVS, elektro og heis. B-fløyen på cirka 700-800 kvadratmeter ble ferdig i april i fjor, mens den større C-fløyen på cirka 2.300 kvadratmeter ble overlevert i midten av juni.

– Byggene er blitt veldig bra. Det er blitt en moderne skole med funksjonelle løsninger. Prosjektet ble noe mer omfattende enn vi tenkte i utgangspunktet, men det hadde blitt dyrere å bygge nytt, sier Geir Afdal, prosjektleder for Vestland fylkeskommune.

Bygningene er opprinnelig fra 1975 og 1985, og det var stort behov for oppgradering. Løsningen ble å bruke om igjen betongkonstruksjonene. Innvendig er det bygget nytt.

Gang gjennom hele bygget

– Planløsningene var dårlige, blant annet med rømningsveier som ikke førte ut i det fri, og ganger som ikke hang sammen. Du måtte opp i andre etasje for å komme gjennom. Nå har vi bygget helt om med gangareal gjennom hele bygget og med nye trappeløp i hver ende. Klasserommene er blitt mer praktiske, med moderne laboratorieutstyr og med grupperom i tilknytning. Det er dannet skille mellom skitne og rene soner, bygget nytt bibliotek og skapt lyse og romslige sosiale møteplasser. Dette er gjort blant annet ved å bygge glasstak over gangen i 2. etasje, og fine nye trapperom som fører lys dypt inn i 1. etasje. Miljøet er ytterligere forbedret med spenstig bruk av sterke farger, forklarer arkitekt Martin Jones fra Arkitektkontoret A38.

Prosjektleder for Veidekke Kjell Inge Elde sier prosjektet har vært utfordrende på flere måter.

– Vi har møtt en del uforutsatte hindringer underveis. Blant annet viste det seg å være mer asbest enn vi beregnet i byggene, dette måtte fjernes og håndteres på forsvarlig måte. Konstruksjonene var heller ikke dimensjonert for å bygge føringsveier for større kanaler og større anlegg som kreves til moderne bygg. Løsningen på dette var at vi bygget hovedføringsveier og teknisk rom på taket, sier Elde.

Ny trafikkløsning

– Trafikkløsningene utenfor var ikke gunstige og måtte bygges om. For å gi tryggere og romsligere forhold for skolebusser, flyttet vi en parkeringsplass. Og vi flyttet en vei sørover til den nye parkeringsplassen, som i utgangspunktet gikk en halv meter fra bygget. Nå er trafikkløsningene på stell. Vi har hatt en tett dialog med byggherre om dette, og avklart ting underveis. Så det har løst seg fint. Men det har naturlig nok ført til noen forsinkelser, sier Elde.

Jan Knutsen i Multiconsult har hatt byggeledelse for byggherre på prosjektet. Han forteller at han har pendlet fra Ålesund til Måløy en til to dager i uken i byggeperioden.

– Det er alltid noen utfordringer med renovering og tilpassing av moderne løsninger til gamle bygg. Men det vi har støtt på av problemer har løst seg fint. Vi har jobbet godt sammen.

Maritime utdanninger

Det er B-fløyen og C-fløyen ved skolen som er rehabilitert. Fløyene inneholder foruten klasserom, bibliotek og fellesområdet, også verkstedhaller for mekaniske fag og tømrerutdanning. Disse verkstedene er det gjort mindre oppdateringer på, men de er bygget sammen med de nye områdene med garderober der du kan gå gjennom og skifte til rene klær. Det er også lagt opp til dusj.

Veidekke fikk oppdraget etter anbud i juli 2018 og startet jobben i september samme år. Måløy vidaregåande skule ligger i Deknepollen, på fastlandssiden i Måløy. Skolen er spesiell siden den i stor grad retter seg mot maritime næringer som fiskeri, oppdrett og skipsfart. Det er også en maritim fagskole i samme skoleområde, i tillegg til idrettsanlegg med Nordfjordhallen – en innendørs fotballbane – og Skavøypoll stadion. For tiden bygger Opal Entreprenør ny turnhall på området.

Har videre planer

Det er 330 elever på den videregående skolen, og rundt 100 på fagskolen. I tillegg er det mange mennesker innom for å skaffe seg ulike maritime sertifiseringer på Sikkerhetssenteret i Måløy. Så dette er et stort og viktig nav i nærmiljøet. Samtidig er det kostnadskrevende utdanninger med tanke på bygg og utstyr. Et nytt opplæringsfartøy er planlagt, det samme er ny akvahall der elever skal få oppdrettsrelatert utdanning.

Rektor Åsta Navelsaker Røed sier hun er glad for at skoleeier Vestland fylkeskommune viser vilje til å satse.

– Skolen er viktig i lokalmiljøet her, både for næringslivet og for elevene som slipper å reise bort for å ta utdanning. Vi er glad for at fylkeskommunen satser på skolen, at de ser verdien av skoler i distriktene der elevene bor. Og vi håper også å få realisert videre planer. A-fløyen og D-fløyen der administrasjon og maritime fag holder til, har også behov for rehabilitering. Vi har planer klare for dette, og håper å kunne fortsette utviklingen så raskt som mulig, sier rektor.

I byggeperioden har elevene hatt undervisning i en midlertidig modulskole på området. Disse midlertidige klasserommene ble første brukt av ungdomsskoleelever mens Vågsøy ungdomsskole ble bygget. Dette prosjektet er tidligere omtalt i Byggeindustrien.

Flotte glassløsninger

– Det var behov for rehabilitering av skolen, blant annet fordi bygget var lite funksjonelt. Det var rett og slett vanskelig å finne frem. Det er blitt veldig bra. Nå har vi funksjonelle klasserom med grupperom, og nye laboratorium for fysikk, kjemi og biologi der kjemikalier kan bli håndtert på en forsvarlig måte. På verkstedene har vi fått et tydelig skille mellom ren og skitten sone. Og ikke minst har vi fått godt inneklima med skikkelig ventilasjon, sier Navelsaker Røed.

En flott detalj ved bygget som overleveres nå er fire glasstak og overlys som er bygget inn i taket. Dette gir lys inn og utsikt ut. Det er Holvik Glas som har levert løsningene. De to glasstakene er bygget over trappeløpene i hver ende av C-fløyen. Trapperommene under glasstakene er utsmykket med designlamper fra Louis Poulsen. En annen detalj som hever inntrykket, er bruken av perforerte gipsplater på vegger og i tak.

Utvendig fremstår byggene i stor grad som før. Men det er lagt nytt tak, og vinduer er skiftet.

Det er stort sett gips på et underlag av spon på veggene. I takene er det systemhimling, bortsett fra i andre etasje der det er perfo-rerte gipsplater også i tak. Garderober, toalett og trapperom er flislagt. Ellers er det lagt vinylbelegg på gulvene.


Flere prosjekter