Malingen blir mattere

Nye EU-direktiv reduserer drastisk bruken av løsemidler i lakk og maling. Det betyr mattere overflater.

Målet med direktivet er bedret luftkvalitet. Endringene vil bli særlig store for høyglanset interiørmaling, som i dag har et høyt innhold av løsemidler. Overgangen til mer vannbaserte malingtyper vil gjøre det mye vanskeligere å få glansede overflater på lister, tak og dører. Det betyr også at tørketiden kortes betraktelig ned. Folk må lære seg å male på nytt, sier Morten Berntsen i Teknologisk Institutt til Newswire. Forsvinner Bruken av løsemidler skal reduseres gradvis. EU-direktivet vil være helt innført i 2010. Det betyr dramatiske endringer malingbransjen allerede nå. Nye produkter må erstatte virkeområdene til malingtypene som forsvinner. En annen utfordring er å få til best mulig resultat med de nye malingene, sier Berntsen. Teknologisk Institutt er i disse dager i ferd med å utarbeide en oversikt over hvilke malinger som vil måtte forsvinne. Oversikten presenteres under konferansen Overflatedagene i Oslo 8. til 10. november. De nye reglene vil for eksempel gå hardt ut over Lady-serien til Jotun, sier Berntsen. Feil om vannoppløselige Det er Jotun forberedt på. Innholdet av løsemidler i Lady-malingene ligger ikke langt unna 2007-kravene, mens 2010-kravene er betydelig strengere. Vi vil gå mer og mer over til vanntynnbare løsninger, sier teknisk rådgiver Henning Fevang i Jotun til Newswire. EU har bestemt at det totale utslippet av organiske løsemidler skal reduseres med 40 prosent innen 2007, og 60 prosent innen 2010. De oljebaserte malingene blir pålagt de største endringene, men også de vanntynnbare malingene blir berørt. Det er en utbredt misforståelse at vannbasert maling ikke har løsemidler i seg. De fleste av disse inneholder forskjellige typer alkoholer, sier Berntsen. Sendes på kurs Også de profesjonelle malerne har tatt konsekvensen av EU-direktivet. Vi er allerede godt i gang med å skolere våre medlemmer i å bruke vannbaserte malingtyper der det i dag stort sett brukes oljebaserte maling. Nye teknikker og nytt utstyr skal sørge for at resultatet blir like bra som i dag, sier administrerende direktør Geir Atle Mjeldheim i Maler- og byggetapetserernes landsforbund. Valg av maling handler også mye om hva man er vant til, og kan vennes til. En glanset finish på listverk er vanlig her til lands, mens for eksempel danskene i mye større grad bruker vannbasert maling også her, sier Mjeldheim. De helsemessige gevinstene ønskes velkommen. Vår bransje er blitt en mye sunnere arbeidsplass de siste årene, og dette forsterker utviklingen. Vi er jo ikke interessert i å jobbe med produkter som er potensielt helseskadelige, sier Mjeldheim.