<p>Omfattende anleggsarbeider pågår i flere gater og kryss på Majorstuen i forbindelse oppgradering av infrastruktur til trikken og utskifting av vann- og avløpsrør. Her fra Bogstadveien. Foto: Svanhild Blakstad</p>Anleggsarbeider på Majorstuen. Foto: Svanhild BlakstadHAB Construction er hovedentreprenør for Sporveiens store infrastukturprosjekt på Majorstuen. Svanhild BlakstadOmfattende anleggsarbeider pågår på Majorstuen i forbindelse med Trikkeprogrammet i Oslo kommune, samt utskifting av mer enn hundre år gamle vann- og avløpsrør. Foto: Svanhild BlakstadFra Majorstukrysset. Foto: Svanhild BlakstadFra Majourstukrysset. Foto: Svanhild BlakstadDet pågår omfattende arbeider ved trikkeholdelassen midt i Majorstukrysset. Foto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadSykkelparkering ikke tillatt i Bogstadveien, men derimot gravemaskin... Foto: Svanhild BlakstadGjestene på puben Highbury trosser anleggsstøy og nyter sin utepils i finværet. Foto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadAnleggsarbeidene gjør det ikke enkelt for de som driver butikk på Majorstua. Denne blomsterforretningen gjør sitt for å friste kundene inn i forretningen. Foto: Svanhild BlakstadAnleggsarbeidene gjør det krevende for de som driver butikk på Majorstua. Foto: Svanhild BlakstadTrikkeholdeplassen ved Majorstuen skal flyttes til Valkyrie plass. Foto: Svanhild BlakstadFra Majorstukrysset. Foto: Svanhild BlakstadTrikken vil ikke kunne kjøre over Majorstuen før til høsten 2020. I mellomtiden på passesjerene bruke bussen. Foto: Svanhild BlakstadOmfattende anleggsarbeider pågår på Majorstuen i forbindelse med Trikkeprogrammet i Oslo kommune, som krever ny infrastuktur, samt utskifting av mer enn hundre år gamle vann- og avløpsrør. Foto: Svanhild BlakstadOmfattende anleggsarbeider pågår på Majorstuen i forbindelse med Trikkeprogrammet i Oslo kommune, som krever ny infrastuktur, samt utskifting av mer enn hundre år gamle vann- og avløpsrør. Foto: Svanhild Blakstad

Majorstuen graves opp - slik ser et av Norges mest trafikkerte veikryss ut i dag

Enten man går, sykler eller kjører, er det en krevende øvelse å ta seg over Majorstuen for tiden. Et omfattende anleggsarbeid til 250 millioner kroner vil pågå helt til høsten før gravemaskinene pakker sammen.

Byggeindustriens utsendte går til fots via Bogstadveien og over Majorstukrysset daglig. Det som til vanlig er et av Norges mest trafikkerte kryss er nå delvis stengt for biltrafikk, og gravemaskinene har gjort sitt inntog. Det pigges, graves og dunkes i flere gateløp, og fremkommeligheten er mildt sagt begrenset. Men hvorfor graves «hele» Majorstuen opp nå?

– Bakgrunnen for oppgraderingen er et stort vedlikeholdsetterslep på trikkeinfrastruktur. Infrastrukturen må utbedres, både med bredere spor, nytt vendespor som øker sikkerhet og kapasitet i trafikknettet og oppgradert kontaktledningsanlegg. Dette prosjektet samkjøres med behovet for utskifting av over 100 år gamle vann- og avløpsrør i Bogstadveien og kryssene mot Kirkeveien og Sorgenfrigata, sier kommunikasjonsrådgiver Lill Jakobsen i Sporveien til Byggeindustrien.

Omfattende vann- og avløpsarbeider
Prosjektet startet i februar 2019 med en vinterpause mellom. 18. mai braket det løs for fullt, med omfattende vann- og avløpsarbeider i Majorstukrysset og krysset Bogstadveien / Valkyriegata / Sorgenfrigata. I perioden kjøres det buss for trikk.

– Når fase to er ferdig til høsten, vil trikkedriften legges om fra Valkyriegata til Bogstadveien, slik at linje 11 og 12 vil kjøre i Bogstadveien istedenfor Valkyriegata. 19-trikken vil kjøre Valkyriegata når prosjektet er ferdig i fjerde kvartal 2020, opplyser Jakobsen.

I siste fase av prosjektet som er planlagt gjennomført fra september til fjerde kvartal vil Valkyriegata bli stengt for biltrafikk mens arbeidene pågår der.

Storsatsning på kollektivtransport
Sporveien er byggherre, mens HAB Construction er hovedentreprenør på prosjektet, som er en del Oslo kommunes gigantsatsning på kollektivtrafikk – det såkalte Trikkeprogrammet. Dette består av tre delprosjekter, som omfatter innkjøp av 87 nye trikker, utvikling og oppgradering av verksted og trikkebaser, samt opprustning av gater, byrom og skinnegang.

– Er det nødvendig å grave opp alt, eller kunne dette vært løst på en billigere måte?

– Oppgradering av infrastruktur for trikken samkjøres med et omfattende vann- og avløpsarbeid hvor mer enn hundre år gamle rør i Bogstadveien og gjennom krysset ved Kirkeveien og Sorgenfrigata skal byttes ut. Disse prosjektene samkjøres for å hindre at samme område må gjennom to prosesser for oppgradering av trikkeinfrastruktur og for utbedring av vannsystem.

– Hva er totalkostnaden på hele trikkeprogrammet og Majorstuen?

– For trikkeprogrammet i sin helhet er finansieringsbehovet knyttet til oppgradering av gater og skinnegang estimert til 3,2 milliarder kroner. I tillegg kommer kostnader til tiltak for vann og avløp. Planene for utvikling av baser for parkering og vedlikehold har en kostnadsramme på én milliard kroner. Trikkeanskaffelsen har en bystyrevedtatt kostnadsramme på 4,1 milliarder kroner. Kostnadsrammen for Majorstuprosjektet er på cirka 250 millioner kroner.

I perioden mai til september 2020 er det betydelige arbeider som skal utføres på Majorstuen, blant annet med etablering av nye og universelt utformede holdeplasser. Omfattende vann- og avløpsarbeider skal gjennomføres i kryssene Kirkeveien /Bogstadveien og Bogstadveien/Sorgenfrigata, og gamle kabler skal legges om, i tillegg til oppgraderinger av trikkespor, etablering av sporveksler og kjøreledningsmaster på fortau.

Det betyr at trafikanter, næringsdrivende og øvrige som ferdes over Majorstuen må smøre seg med tålmodighet en god stund fremover.

I neste utgave av Byggeindustrien, som har utgivelse 4. juni, kan du lese en større artikkel om oppgraderingen av Holtet base - som også er en del av Trikkeprogrammet.