Magasinparken

Svein Karlsen, prosjektleder i Betonmast Boligbygg.
Betonmastlogo

Betonmastlogo

Ramstadlogo

Ramstadlogo

Mlogo

Mlogo

FokusRådgivning

FokusRådgivning

SolliHoff

SolliHoff

Alunorlogo

Alunorlogo

AKbyggservice

AKbyggservice

HaMek

HaMek

Tavegg

Tavegg

Algerest

Algerest

Parkettgruppen

Parkettgruppen

Lianlogo

Lianlogo

XLbyggSki

XLbyggSki

Solon Eiendom fortsetter den store satsingen på Magasinparken i Ski, og nå har Betonmast Boligbygg fullført den omfattende utbyggingen av trinn 2, som inkluderer fem leilighetsbygg, tegnet av fire ulike arkitekter.

Fakta

Sted: Ski

Prosjekttype: Leiligheter

Størrelse: 27.322 kvadratmeter

Byggherre: Solon Eiendom

Totalentreprenør: Betonmast Boligbygg

Kontraktsum: 528 millioner kroner eks. mva.

Arkitekter: Code arkitekter, Reiulf Ramstad Arkitekter, R21 Arkitekter og A-LAB

Landskapsarkitekt: Dronninga Landskap

Rådgivere: RIB: Multiconsult RiBr: Fokus Rådgivning l RIAku: Brekke & Strand Akustikk l RIV: MOE Rådgivende Ingeniører l Uavhengig kontroll: CIvil Engineering Consultancy

Underentreprenører og leverandører: Tømrerarbeider: Tavegg, Byggimpuls, Byggmontasjen l Stålarbeider: Algerest l Fasader: Alunor l Teglforblending, flisarbeider: AK Byggservice l Betongarbeider: Betonorte og Betonmast Boligbygg l Sedum: Blomstertak l Stillas: Brenden & Co l Prefab betongelementer: Buskerud Betongvarefabrikk l Malerarbeider: Malermester Dema l Kjøkken og baderom: XL-Bygg Ski l Elektro: Elektro-kontakten l Rørlegger: VVS-kontakten l Ventilasjon: Østfold Enøk & Ventilasjon l Gulvavretting: Gulventreprenøren l Rekkverk: Ha-Mek Prosjekt, Stål og Glassprodukter l Taktekking: IcopalTak l Grunnarbeider: Isachsen Anlegg l Utomhus: Entreprenør Morten Gultvedt l Lås og beslag: Lexow Låsservice Parkett: Parkettgruppen l Heis: Schindler lSpunt og peling: Seierstad l Oppmåling: Solli & Hoff l Dører: Swedoor l Vinduer: Lian Vinduer l Solskjerming: Vental l Blikkenslager: Mysen Takservice l Polyuretanbelegg i P-kjeller: Oslo Epoxybelegg

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Magasinparken like utenfor Ski sentrum er lokalisert ved gamle militærleiren i Nordre Follo, som huset Forsvaret i en årrekke. Trinn 1 i utbyggingen sto ferdig i slutten av 2020, utført av Solid Entreprenør. Nå er Betonmast Boligbygg ferdig med trinn 2, mens Solid Entreprenør allerede er godt i gang med trinn 3, det siste trinnet i utbyggingen.

Totalt omfatter trinn 2 188 leiligheter, fordelt på fem bygg, samt en stor underliggende kjelleretasje som inneholder parkeringsanlegg og boder. Samlet er utbyggingen på 27.322 kvadratmeter, og blokkene varierer fra fire til ti etasjer i høyde. Mellom blokkene er det lagt ressurser i et stort utomhusområde med flere ulike elementer.

Tårnhus

Tre av disse byggene omtales som tårnhusene, men de to siste har en mer rektangulær og lavere utforming. Det mest spesielle med denne utbyggingen er nok at trinnet er tegnet av fire ulike arkitektkontor. Code arkitekter står bak to av byggene, lavblokkene, mens Reiulf Ramstad Arkitekter, R21 Arkitekter og A-LAB har tegnet hvert sitt tårnhus. Code arkitekter sto også for utformingen av det første trinnet som sto ferdig for to år siden.

Leilighetene i trinn to varierer fra cirka 50 til 130 kvadratmeter i størrelse, og prisene startet på rundt 2,5 millioner kroner og opp til 17 millioner for den dyreste enheten.

– Det tre tårnene er meget spektakulære, og det er nok ikke bygd lignede før i Norge eller Europa. Arkitektene har virkelig fått utfolde seg. De to lavblokkene er heller ikke standard, sier prosjektleder Svein Karlsen i Betonmast Boligbygg.

Utbyggingen inneholder dermed bygg med en stor grad av variasjon i utforming, og hvert bygg har sin egen identitet, utforming og fasadeutrykk. Det betyr at kjøperne har hatt større valgmuligheter enn vanlig når de skulle plukke ut hvilken leilighet de ønsket i utbyggingen. Den spesielle utformingen av trinnet har nok også bidratt til at det har vært stor interesse rundt prosjektet.

– Det har vært meget stor interesse rundt utbyggingen. De aller fleste av de 188 enhetene er solgt, og det har vært mye oppmerksomhet fra omgivelsene gjennom hele byggeperioden, også nå i innspurtfasen mens markedet ellers kanskje har vært noe tyngre, sier prosjektleder Karlsen. Han tror utbyggingens spesielle stil og nærheten til Oslo, ikke minst med ferdigstillelsen av Follobanen, har gjort mange kjøpere interessert i prosjektet.

Karlsen har vært med i utbyggingen helt siden oppstarten av prosjektet, og kan fornøyd konstatere at de er ferdig lenge før opprinnelig avtalt tid.

– Byggene har suksessivt blitt overlevert fra juni i år, og de siste leilighetene er nå i ferd med å bli overlevert til sluttkundene og de usolgte enhetene til Solon Eiendom. Det betyr at vi er ferdig rundt seks måneder før opprinnelig ferdigstilling, noe vi er godt fornøyde med, spesielt med tanke på koronapandemien og leveringsutfordringene, sier Karlsen. Flere av kjøperne er dermed allerede flyttet inn, og Karlsen sier han har fått gode tilbakemeldinger fra beboerne. Nå gjenstår kun noen mindre utomhusarbeider og sluttoppgjør før de kan si seg helt ferdig med prosjektet.

– Et bra prosjekt

– Det har vært et veldig bra prosjekt fra start til slutt. Vi fikk tidlig en god prosess med Solon Eiendom, og vi kom raskt i gang med grunnarbeidene og kunne støpe kjelleren før vinteren satte inn i 2020. Dermed fikk vi en god start, og vi har opprettholdt et godt tempo gjennom hele utbyggingsfasen. Det har vært et veldig bra prosjekt å være en del av og det har vært god stemning på byggeplassen, med få store overraskelser, påpeker Karlsen. Han vil likevel understreke at det har vært en komplisert oppgave å realisere det spesielle prosjektet.

– Det har vært et krevende og komplisert byggeprosjekt. Det har vært en rekke spesielle løsninger både utvending og innvending, med mange spesialtilpasninger. Det har krevd mye prosjektering underveis og mange runder med folkene i prosjektet, sier prosjektlederen.

Totalentreprisen ble signert med Solon Eiendom i september 2019, og arbeidet med å bearbeide fremdriftsplanene og utbyggingen kunne deretter ta til.

– Det var greie tomteforhold. Dette har tidligere vært en militærleir, men området besto nå av jord og gress. Den trekantede tomten er på rundt åtte mål og er godt utnyttet. Grunnen besto av ulike jordmasser, og det var langt ned til fjell. Hele området ble spuntet og det er satt ned mange meter peler til fjell før vi kunne støpe grunnplaten i kjelleren, sier Karlsen.

Store betongarbeider

Både grunnplaten og kjellerveggene er støpt vanntette, med en kraftig topplate, og dette ble utført av en underentreprenør. Oppover i etasjene er det i alle byggene benyttet plasstøpte vegger og plattendekker, som er utført i egenregi av Betonmast Boligbygg. Takene er normalt tekket med membran, hvor to av byggene har sedumtak, og to av byggene har også takterrasser. Det er også bygget såkalte blå tak, vannfordrøyningsanlegg, på to av blokkene. Dette reduserer behovet for fordrøyningsanlegg i grunnen.

– På det ene bygget er det store takterrasser og kjøkkenløsninger for beboerne, legger Karlsen til. Det er valgt ulike fasadeløsninger med stor variasjon i utrykk på de ulike byggene.

To av byggene har malte trefasader av typen Woodify, mens et av byggene har en alucubondfasade og et annet en kombinasjon av tre og tegl, mens det siste har en fasadeløsning av tre og Steni-plater, et såkalt exoskjelett.

– God standard

Prosjektlederen beskriver standarden på leilighetene som god, og at dermed ikke har vært veldig mye tilvalg fra kundene.

– Noen har valgt å oppgradere kjøkken og bad, men med tanke på den gode kvaliteten som ligger i prosjektet har ikke dette vært omfattende. Leilighetene er i hovedsak plassbygd i sin helhet, også badene. Kun balkongene og trappene er prefabrikkert, påpeker Karlsen. Alle leiligheter har egen balkong eller markterrasse. Noen av de største leilighetene har også takterrasser, hvor det også er klart for montering av jacuzzi i de største enhetene.

Selv om byggene har stor grad av variasjon på utsiden, er utformingen noenlunde lik i leilighetene innvendig.

– Det er store variasjoner i fellesarealene, men innvendig i leilighetene har mange av løsningene vært noenlunde like. Også her er det momenter som har komplisert utbyggingen, og som har krevd noe ekstra, men vi har sammen med underentreprenørene og leverandørene jobbet frem mange gode løsninger. Det er også kommet på plass løsninger som ikke skal ha vært gjennomført tidligere, påpeker Karlsen.

Leilighetene går fra to- til fireroms og åtte av leilighetene går over også to etasjer, med innvendige trapper.

For øvrig har hver blokk en heis og trappesjakt, som går fra kjelleren og opp. Parkeringsanlegget er felles for alle fem blokkene, med én innkjøring.

– Mange av leilighetene har hatt parkeringsplass inkludert i prisen, mens noen har fått tilbud om å kjøpe parkeringsplass separat. Veldig mange av parkeringsplassene har også installert el-billader, sier Karlsen.

Oppvarming av leilighetene skjer gjennom en fjernvarmeløsning levert av Follo fjernvarme, og det er vannbåren varme i alle gulv, inkludert bad.

Bygget er satt opp etter Tek17 og på topp var det rundt 130 personer på byggeplassen samtidig.


Flere prosjekter