Må kartlegge farer bedre

I april gjennomførte tilsynsetatene rundt 900 tilsyn på en rekke virksomheter i Norge. Resultatene viser at virksomhetene ikke har kartlagt farer og potensielle problemer godt nok.

Tallene fra tilsynsetatens fellesaksjon i alle fylker i april viser at jo større virksomhetene er, desto bedre er de til å foreta risikovurdering av sin virksomhet. Mange små og mellomstore virksomheter (1-20 ansatte) har mangelfull skriftlig dokumentasjon på sine kartlegginger og vurdering av risiko.

Resultatene viser også at et flertall (76 prosent) av lederne i industrien har oversikt over hva som er de største risikoer i egen virksomhet, men fortsatt er det 24 prosent som ikke har en tilstrekkelig oversikt. I varehandelen var tilsvarende tall 58 prosent, mens det her var hele 42 prosent som ikke hadde god nok oversikt over de største farene i egen virksomhet. I bygg- og anleggsbransjen har de bra generell oversikt over potensielle farer i egen virksomhet. I denne bransjen mangler imidlertid en del på skriftlighet på og systematikk i risikoarbeidet.

- Dette er et tankekors. For å iverksette gode tiltak er det viktig å ha oversikt over hva som er de største farene i virksomheten. Enkelt sagt gjelder det å se på hva som kan gå galt, og hva du kan gjøre for å hindre at det skjer, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.