Utgraving for endestasjonen på Fornebubanen er ett av infrastrukturprosjektene som gir Bærum kommune store utfordringer med deponering av overskuddsmasser.

Utgraving for endestasjonen på Fornebubanen er ett av infrastrukturprosjektene som gir Bærum kommune store utfordringer med deponering av overskuddsmasser.

Må håndtere 25 millioner kubikkmeter masse – nå vil Bærum ha hjelp til å utvikle nytt markedssystem

Bærum kommune vil ha på plass et nytt markedssystem for å kunne utnytte steinmasser fra store infrastrukturprosjekter lokalt. Nå inviterer de til dialogkonferanse sammen med Innovasjon Norge for å finne nye løsninger.