Ketil Solvik-Olsen

- Må gjøre ting annerledes

På sine turer rundt om i landet har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen blitt inspirert til å gjennomføre samferdselsutbygginger av veinettet på en ny og annerledes måte.

Som et ledd i dette valgte han å opprette veiutbyggingsselskapet Nye Veier AS, som ble operativt fra 1. januar 2016.

- Jeg så behovet for gjøre noe annerledes, og med Nye Veier har vi nå fått et verktøy til å gjøre nettopp dette. Nå får vi mulighet til å tenke større og mer helhetlig, og vi kan planlegge på en ny måte. Nye Veier får en ny arbeidsmetodikk som vi ikke har hatt mulighet til å benytte tidligere, ikke fordi Statens vegvesen ikke har kunnet gjøre dette, men de har ikke hatt denne muligheten, sier Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren fikk æren av formelt å åpne tirsdagens BA2015-konferanse i Oslo, hvor nettopp hvordan vi kan jobbe bedre og smartere står på agendaen.