Her på Linge i Møre og Romsdal skal det bygges ny ferjekai på grunn av nye, større elektriske ferjer som krever større plass. Foto: Ole Kristian Remkall

Her på Linge i Møre og Romsdal skal det bygges ny ferjekai på grunn av nye, større elektriske ferjer som krever større plass. Foto: Ole Kristian Remkall

Må bygge nye ferjekai på Linge på grunn av elektriske ferjer

Ferjesambandet Eidsdal-Linge i Møre og Romsdal får i 2024 utslippsfrie ferjer med kapasitet til 80 personbiler mot dagens ferjer med kapasitet på 35 personbiler. Det krever større ferjekaier, og nå har fylkeskommunen utlyst kontrakten for dette arbeidet i markedet.