Må bli flinkere til å bruke det vi allerede har skapt

Hvert eneste år blir det revet veldig mange kvadratmeter bygg i Norge. Mye av dette kunne vi opplagt fått mer ut av, enten i den form de allerede var konstruert, eller gjennom andre og nye prosjekter. Vi må rett og slett bli flinkere til å ta vare på det vi allerede har.