Lystlunden Arena

Flerbrukshallen i Horten er et kjærkomment tilskudd til et allerede variert og mangfoldig tilbud i Lystlunden Idrettspark.

Fakta

Sted: Horten

Prosjekttype: Idrettshall

Bruttoareal: 7.240 kvadratmeter

Byggherre: Horten kommune

Prosjektledelse: Asplan Viak

Totalentreprenør: Betonmast Buskerud-Vestfold

Kontraktsum inkl. avgifter: 114 millioner kroner

Arkitekt: KB Arkitekter

LARK: Tegn Landskap

Rådgivere: RIG: Civil Consulting l RIVA: Erichsen & Horgen l RIB: Ing. Jan Erik Gauksrud l RIAKU og RIV: Norconsult l RIBR: ÅF Engineering l RIE og utførende: Teddy Jenssen EL Installasjon

Underentreprenører og leverandører: Stålkonstruksjoner: Bomekan l Brannsikring: Bygg og Brannsikring Østlandet l Tribuner og sportsutstyr: Egas Sport l Peling: Entreprenørservice l Rørlegger: Enwa l Oppmåling: Geoingeniørene l Maling og belegg: Ivar Romøren l ITB og automatikk: Johnsen Controls Norway l Ventilasjon: L. S. Solland l prefab: Loe Betongelementer l Lett-tak: Lett-Tak Systemer l Låser: Låsesmed E. Haugan l Grunnarbeid: Ommedal og Sønner l Heis: Schindler l Sprinkling: Sprinklerspesialisten l Betongarbeider: Stokke Bygg l Sandwich, platekledning vegger og tak: Straye Bygg og Anlegg l Mur- og flisarbeider: Tveiten & Riis l Aluglass: Umbra Produkter l Tømrer: WA Entreprenør l Blikkenslager: Walther Karpinnen & Sønn

Lystlunden er Hortens største park, og var opprinnelig en gave til byen fra Marinen i 1852. En gradvis utbygging over flere år har i tillegg til kulturattraksjonene gitt byborgerne et omfattende tilbud i de mange idrettsanleggene som kommunen har investert i parken.

Den eksisterende Hortenshallen, som ligger vegg-i-vegg, var langt fra å tilfredsstille moderne krav til en idrettsarena. Til nå har Holtanhallen fungert som klubbens hjemmearena i håndballserien.

Brukes av skolen

– Det gikk ikke bare på spiller- og tilskuerkapasitet, men også krav knyttet til lys og lyd, og til egenskaper ved gulvflatene. I Lystlunden Arena er det lagt til rette for andre idretter og aktiviteter, enn kun håndball. Hallen skal også fungere som gymsal for den nye Horten videregående skole. I tillegg vil elevene ha tilgang til et eget styrke- og spinningrom, forklarer prosjektsjef i Horten kommune, Øyvind Lindeberg.

Lystlunden Arena Horten og Hortenshallen er knyttet sammen ved at det er åpnet mellom de to foajeene.

Fordelt på 7.270 kvadratmeter inneholder hele prosjektet en egen p-kjeller med 95 biloppstillingsplasser, vestibyle i plan 0, seks spillegarderober og to dommergarderober, kjøkken, kioskutsalg og personalmøterom og toaletter. Spilleflaten på 2.500 kvadratmeter kan deles inn i fire. De faste og teleskoptribunene har en kapasitet på 1.337 tilskuere.

Et viktig premiss fra Håndballforbundet var å legge til rette for TV-overføringer. Det gjelder ikke minst riktige lysforhold, men også en fordelaktig plassering av TV-kameraene. På nivået over teleskop-tribunene ble det laget en TV-plattform, som produksjonsselskapet bak de TV-overførte håndballkampene var svært fornøyd med.

Fylkesmannen i Vestfold hadde fremmet innsigelse på detaljreguleringen fordi den medførte at seks av parkens cirka 150 fredede eiketrær måtte felles. Hule eiker er beskyttet av Naturmangfold-loven, fordi de kan inneholde svært mange arter av insekter, sopp og lav. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tok imidlertid ikke innsigelsen til følge.

Gjennomføringsfasen krevde stadig arboristenes kompetanse for å unngå at eiketrærnes ømfintlige rotsystemer ikke skulle bli skadet.

Sju entreprenører ga sine tilbud etter en prekvalifikasjonsrunde. Med en kontrakt på 114 millioner kroner inkludert avgifter trakk Betonmast Buskerud-Vestfold det lengste strået, og hadde fysisk oppstart i august 2018.

– I prosjekteringen så vi at det ville gi store fordeler å heve bygget 1,5 meter. Miljøgevinsten var at vi sparte nærmiljøet for uttransport av 600 lastebillass med masser, sier prosjektleder i Betonmast Buskerud-Vestfold, Ole Bergersen.

– Håndballforbundet har svært strenge krav til planhet på selve spilleflaten, med maksimalt fem millimeters avvik fra det ene hjørnet til det andre. I utgangspunktet var det ikke planlagt peling, men vi valgte å pele allikevel for sikre at dette kravet ble oppfylt, sier Bergersen.

Politikerne ville tidlig at Lystlunden Arena Horten, som i fremtidige kommunale prosjekter, skulle signalisere kommunens miljøambisjoner. – Hallen er bygget som passivhus. Vi ser det er et energieffektivt bygg; når det er kaldt, rimer det på vinduene utvendig. Allerede før vi begynte å fyre var det godt og varmt i bygget, sier Lindeberg. Hallen er tilknyttet fjernvarme.

Det var heller ikke planlagt fasader av tre. Men som et miljøtiltak med holdbare og vedlikeholdsfrie fasader, og for å få frem et uttrykk opp mot den nye videregående skolen et steinkast unna, ble det en etterbestilling på trekledning i malmfuru.

I en eventuell krisesituasjon, det være seg naturkatastrofe eller terroranslag, skal den nye hallen også brukes ved evakuering og fungere som et beredskapssenter. Inkludert disse forberedelsene er kommunens kostnadsramme på 148 millioner kroner.

Lundberg hevder nøkkelen til suksessen var tidlig involvering fra brukerne og å lytte til deres innspill.

– Lystlunden Arena Horten er fremtidsrettet. Det har vært tenkt logistikk i planleggingen. På grunn av involveringene og en tett dialog underveis, også i gjennomføringen, har vi fått en brukervennlig hall for flere typer idrett og aktiviteter, og med mange gjennomtenkte løsninger. Det har det også vært mange tilbakemeldinger på, slår Lindeberg fast.

– Samarbeidet med Betonmast Buskerud-Vestfold har fungert bra. De få tingene vi har vært uenige om, er blitt løst på en god måte. Sammen med dem skal vi nå i etterkant ha en intern evaluering av prosjektet. Da skal vi også eventuelt forbedre kravspesifikasjonene våre, avslutter Lindeberg.


Flere prosjekter