Illustrasjon: Team MajorIllustrasjon: Team MajorIllustrasjon: Team MajorIllustrasjon: Team Major

Lyser ut stor-kontrakt om kort tid for Majorstuen stasjon

Innen de neste to ukene skal Sporveien utlyse konkurransen om hovedentreprisen for Oppgradert Majorstuen stasjon. – Vi håper på stor interesse for kontrakten, sier byggeleder Anders Aamodt.

I starten av juni ble opposisjonspartiene på Stortinget enige om det statlige bidraget på 500 millioner kroner til Majorstuen stasjon.

– Når Fornebubanen åpnes i 2029 ventes passasjertallet å stige rundt 30 prosent, til over 90.000 passasjerer daglig. Dette kan ikke skje uten at Majorstuen Stasjon oppgraderes. Dagens stasjon kan ikke ta unna for ventet trafikkvekst, heter det i en pressemelding fra Sporveien.

Kortere stasjonsopphold skal oppnås gjennom flere adkomster til plattformene, og ny gang- og sykkelbru over sporene vest på stasjonen. Blant annet åpnes et hittil stengt verkstedområde for publikum.

– Selv partier som tradisjonelt er mest opptatt av å bygge vei, forstår at utviklingen av Norges tredje største kollektivknutepunkt også er et nasjonalt ansvar, sa byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Marit Vea, da opposisjonen sikret finansieringen forrige uke.

Arbeidene på Majorstuen er allerede i gang, og det er Isachsen anlegg som har vunnet kontrakten for forberedende arbeider som utføres frem til hovedentreprisen starter.

– De forberedende arbeidene gjelder i hovedsak riving og fjerning av eksisterende bygg og annen infrastruktur samt etablering av et nytt råbygg for ny likeretter. Videre er det mye arbeid med omlegging og flytting av kummer, rør, kabler og utstyr. Alt for å gjøre klart til hovedarbeidene i 2025, som entreprenørene vil kunne konkurrere om i løpet av kort tid. Utlysning for hovedarbeidene blir i løpet juni, heter det fra Sporveien.

Hovedentreprisen for oppgraderingsarbeidene på Majorstuen stasjon omfatter en total renovering av hele stasjonsområdet. 

– Det vil bli utskifting av blant annet spor og tekniske utstyr, drenering, plattformer med tak, ramper, trapper og kiosk. Det mest iøynefallende vil nok bli den nye brua som vil krysse vestre del av stasjonen, melder Sporveien.

– Arbeidene skal utføres fra april 2025 og pågå til forsommeren 2026. Den mest intensive fasen blir totalbruddet med stengt spor i juli-august 2025, men også ukene før og etter totalbrudd blir hektiske med stengte plattformer. Togene kan passere, men ikke stoppe på stasjonen i denne perioden, forteller byggeleder Anders Aamodt i meldingen.

Han mener hovedentreprisen på Majorstuen blir et arbeid som veldig mange Oslo-folk vil legge merke til.

– Sporveiens klare ambisjon er som alltid å levere på HMS, tid, kost og kvalitet. Da trenger vi en dyktig og profesjonell entreprenør til hovedarbeidene, og vi håper og tror på god interesse for denne kontrakten, opplyser Aamodt.