Lyser ut Rv 70 Meisingset – Håkkåssaga

Statens vegvesen har lyst ut konkurranse for bygging av ny vei mellom Meisingset og Håkåssaga i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal.

Kontrakten er den andre veibyggingskontrakten for rv.70 Tingvoll-Meisingset, og innebærer bygging av ca. 5 km vei, 1,5 km gang- og sykkelvei, tre betongunderganger, en ny bru på Meisingset, 3,4 km tilkomstveier/driftsveier. Tilbudsfristen er 19. april.

Det blir tilbudsbefaring tirsdag 28.februar kl. 12 i kultursalen på Tingvoll brygge og fjordhotell.