Rogfast. Illustrasjon: Statens vegvesen
Rogfast. Illustrasjon: Statens vegvesen

Lyser ut ny stor Rogfast-kontrakt

Den andre av tre store Rogfast-kontrakter er nå utlyst.

Entreprise E04 består av hovedtunnel nord, som skal bygges som en 9,2 kilometer lang toløpstunnel med tverrsnitt 2xT10,5. Tunnelen skal ha betongelementer i vegg og tak.

Det skal også bygges 12 tekniske bygg, 6 pumpestasjoner samt en del mindre konstruksjoner i tunnelen. Det skal bygges portaler, ett teknisk bygg i dagen, ei bro, en kulvert og 1,4 kilometer fire felts vei i dagen og 1 kilometer lokalveier.

Kontraktsformen blir enhetspris med prekvalifisering og forhandling, og byggherren anslår kontrakten til 3,5 milliarder kroner, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Nå er vi klar til å ta det neste store steget for å bygge verdens dypeste og lengste undersjøiske vegtunnel. Dette er nummer to av tre kontrakter på over 3 milliarder kroner. E04 kontrakten starter på Bokn i Nord Rogaland og går halvveis mot Kvitsøy. I lengde og størrelse er den lik som E03 som vi lyste ut i fjor. Interessen ved den forrige utlysningen viste at det er mange nasjonale og internasjonale entreprenører som er klar til å bli med på Rogfast-eventyret. Vi håper interessen for denne er like stor, sier prosjektleder i Statens vegvesen Oddvar Kaarmo i meldingen.

Rogfast er en del av fergefri E39, og blir 26,7 kilometer lang når den står ferdig i 2033. Det blir tilbudskonferanse og befaring i Arsvågen på Bokn 15. mars 2022. Entreprenører som ønsker å delta i prekvalifisering må søke innen 8. april. 2022, opplyser byggherren.