Driftsentreprenøren som vinner oppdraget skal blant annet brøyte og strø veiene om vinteren.Driftsentreprenøren som vinner oppdraget skal blant annet brøyte og strø veiene om vinteren.

Lyser ut kontrakter på til sammen 590 millioner i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut to kontrakter på drift- og vedlikehold av til saman 934 kilometer med fylkesveier på Sunnmøre i fem år.

Fristen for å levere tilbud er 16. april, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Den ene kontrakten er for deler av Ålesund, samt Fjord, Sykkylven, Stranda, Ørsta og Volda kommuner, og innebærer drift av 526 kilometer med fylkesveier og tilhørende anlegg. Veiene har en gjennomsnittstrafikk fra 5.600 til ti kjøretøy i døgnet. Kontrakten har en anslått verdi på 350 millioner kroner.

Den andre kontrakten er for deler av Ålesund, samt Sula, Giske og Vestnes kommuner, og dreier seg om drift av 408 kilometer fylkesveier og anlegg som hører til disse. Veiene har en gjennomsnittstrafikk fra 16.000 til fem kjøretøy i døgnet. Kontrakten har en anslått verdi på 240 millioner kroner.

Driftsentreprenøren som vinner oppdraget skal følge med på veier, bruer og tunneler hele året, slik at det er trygt å bruke veinettet, skriver fylkeskommunen på sine nettsider. Arbeidene på vinteren vil blant annet innebære brøyting og strøing. På sommeren vil arbeidene blant annet innebære kantslått, rensking av grøfter og feiing.

– Veiene som blir brukt mest og som har en viktig funksjon for fylket vårt blir prioritert høyest, sier Karl Inge Vestre Hauge, prosjektleder for drift på Sunnmøre.