Dagens vei ved Findal er relativt smal og tett delvis tett på bebyggelse. Foto: Tor Arvid A. Gundersen, Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Dagens vei ved Findal er relativt smal og tett delvis tett på bebyggelse. Foto: Tor Arvid A. Gundersen, Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Lyser ut Gassveien i Bamble

Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser nå ut konkurransen om hvem som skal få bygge fv. 353 Gassveien fra E18 til Surtebogen i Bamble er startet.

Konkurransen om den fire kilometer lange veien er en totalentreprise med forhandling. Tilbyderen med det beste forholdet mellom pris og kvalitet vil bli tilbudt jobben, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

- Dette betyr at vi først velger ut tre-fire entreprenører som får mulighet til å gi tilbud på kontrakten, sier prosjektleder Lars Lund i Vestfold og Telemark fylkeskommune i meldingen.

Prosjektet består av å bygge og prosjektere fire km med fylkesvei fra Rugtvedt til Surtebogen i Bamble kommune.

Hovedfinansieringen av prosjektet er bompenger, totalt garantibeløp er 440 millioner kroner mens totalrammen for prosjektet er 598 millioner kroner. I forbindelse med utbyggingen av E18 fra Rugtvedt til Dørdal ble det satt av 44 millioner kroner til opprustning av fylkesvei 353. Nye Veier har satt en dato for bruk av disse midlene, den første delen av veien fra Rugtvedt til Findal skal være ferdig til 1. november 2024. Hele veien planlagt ferdig til mai 2025, skriver fylkeskommunen på sin nettside.

Det skal i samme jobb legges ny hovedvannledning for Bamble kommune på strekningen. Reguleringsplanen ble vedtatt november 2020. Starten av prosjektet skal være høsten 2023 og arbeidet skal være ferdig våren 2026, står det i meldingen.

Tirsdag 10. januar holder fylkeskommunen tilbudskonferanse på fylkeshuset i Skien kl. 12.00.