Dronning Eufemias gate inngår i driftskontrakt Oslo-Gardermoen. Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Lyser ut driftskontrakt på riksveier i Oslo og omegn

Statens vegvesen lyser ut hva de beskriver som en av Norges mest krevende driftskontrakter. Kontrakten gjelder samtlige riksveier i Oslo, samt flere riks- og europaveistrekninger rundt kommunen.

Det skriver Vegvesenet i en pressemelding denne uken.

«Driftskontrakt 9104 Oslo-Gardermoen 2021-2026» består av alle riksveiene i Oslo, samt E6 og E16 til Gardermoen, riksvei 159 til Lillestrøm, riksvei 226 og riksvei 22 fra Hvam til Fetsund. Totalt omfatter kontrakten drift og vedlikehold av omtrent 430 kilometer riksvei, hvorav rundt 117 kilometer er gang- og sykkelvei.

Kontraktsperioden går fra 1. september 2021 til 2026, med mulighet for tre år forlengelse, skriver Vegvesenet.

Veinettet i kontraktsområdet har tett trafikk og består i hovedsak av flerfeltsveier. Enkelte strekninger har over 100 000 kjøretøy i snitt i døgnet, heter det videre i pressemeldingen.

Bygater slik som Dronning Eufemias gate og Ring 1 har i tillegg høy konsentrasjon av veiobjekter og omfattende grøntanlegg som skal driftes.

– Gang- og sykkelveinett, samt fortauene, har naturligvis også mange trafikanter som gjør at vi stiller høye krav til driften av disse. Det er viktig at gang- og sykkelarealene er i god stand så befolkningen velger å gå og sykle framfor å kjøre bil, i tråd med nasjonale føringer, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Hilde Roa Hagen.

Hyppige trafikale hendelser og andre uforutsette hendelser på veinettet i Oslo-området gjør, ifølge pressemeldingen, dette til et krevende kontraktsområde, særlig med tanke på beredskap, vinterdrift, grøntskjøtsel, renhold og raske utbedringer av skader.

– Størsteparten av arbeidene må utføres om natten når trafikken ikke er så høy. Kravet til arbeidsvarsling og sikring av arbeidstakere og trafikanter er naturlig nok krevende og komplekst på denne typen veinett, sier Hagen.

Alle nye driftskontrakter for riksvei som Vegvesenet lyser ut i år, har nye krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp.

– Statens vegvesen sitter ikke med de ferdige løsningene i dag. Derfor legger vi til rette for å belønne entreprenøren for gode løsninger som reduserer klimautslippene i kontraktsperioden, sier Hilde Roa Hagen.

Det er tilbudskonferanse for Oslo-Gardermoen-kontrakten i Oslo 17. februar. Fristen for å gi tilbud er 22. mars, skriver Vegvesenet.