Mandag 27. oktober arrangerte Statens vegvesen to informasjonsmøter for entreprenører for E39 Svegatjørn-Rådal, et for på norsk for norske entreprenører og et på engelsk for utenlandske entreprenører.

Lyser snart ut Hordalands største veiprosjekt

Snart skal to hovedentrepriser på E39 Svegatjørn-Rådal lyses ut. Med en anslått samlet kostnad på 6,2 milliarder (2012) kroner blir dette det største veiprosjektet i Hordaland til nå.

E39 Svegatjørn-Rådal får to felt i hver retning. Det meste av veien vil gå i tunnel. Samlet lengde på tunnelene er 28,2 km (14,1 km i hver retning). Lyshorntunnelen på 18,4 km blir den lengste tunnelen. Oppstart blir i 2015. Veien får sannsynlig åpning i 2021.

Mandag 27. oktober arrangerte Statens vegvesen to informasjonsmøter for entreprenører om E39 Svegatjørn-Rådal. Et for på norsk for norske entreprenører og et på engelsk for utenlandske entreprenører. Deltakerne fikk orientering om prosjektet, entrepriseinndeling, hovedmengder og omfang, sikkerhet, miljø og kriterier for valg av entreprenør. Det var entreprenører fra Danmark, Tyskland, Portugal og Tyrkia på den engelskspråklige presentasjonen.

Statens vegvesen vil ifølge prosjektleder Arne Eltvik stille store krav til sikkerhet og miljø. Traseen går gjennom Endelausmarka der blant annet en sjelden øyenstikker fortsatt skal leve etter at veien er på plass.

Det skal sprenges og flyttes 2.5 millioner kubikkmeter faste masser. Fjellet er av varierende kvalitet med til del mange svake soner. Tunneler skal drives under tettbygde områder og under tunnel for Bybanen i Bergen.