Ill. Brandsberg-Dahls arkitekter/Hinna Park
Ill. Brandsberg-Dahls arkitekter/Hinna Park

Lyse skal bruke sjøvann og søppel til å gi kjøling og varme til Akers nye kontorer

Ved å benytte avfall fra forbrenningsanlegget på Forus og kaldt sjøvann fra 100 meters dyp i Gandsfjorden, skal Lyse levere energi til Aker BPs 70.000 kvadratmeter store Valhall-prosjekt i Hinna Park.

– Lyse har inngått en avtale med Hinna Park Utvikling (Valhall 1 AS) om å levere både fjernvarme og fjernkjøling til Valhall-prosjektet i Jåttåvågen. Prosjektet består av to bygg og er et av de største prosjektene for næringseiendom i regionen på lang tid. Aker BP og Aker Solutions flytter inn i 2025, heter det i en pressemelding fra Lyse.

Fjernvarme til Valhall vil bli levert basert på biogass og overskuddsvarme fra avfallsforbrenningsanlegget på Forus, mens kjølingen kommer fra Lyses frikjølesentral basert på sjøvann fra Gandsfjorden.

– Dette gir Valhall en av de mest klimavennlige varme- og kjøleløsningene som er mulig, og bidrar til en bærekraftig utvikling av området, skriver Lyse.

– Dette er et utrolig spennende prosjekt som vi i Lyse er veldig stolte av å være en del av. Dette er dette som er sirkulær energi. Her får vi brukt lokale energikilder som ellers ville gått til spille, til klimavennlig energi, sier Marianne Frøystad Ånestad, konserndirektør for infrastruktur og sirkulær energi i Lyse, i meldingen.

– Vi er glade for et samarbeid med Lyse som fremmer klimavennlige og bærekraftige energiløsninger. Dette vil være viktig for videre utvikling av fase 2 i Hinna Park, sier Målfrid Holme som er daglig leder i Hinna Park Utvikling.

Marianne Frøystad Ånestad. Foto: Lyse
Marianne Frøystad Ånestad. Foto: Lyse

Lyses kjølesentral henter kaldt vann fra 100 meters dyp i Gandsfjorden, der temperaturen er jevn på åtte grader. Sjøvannet veksles med ferskvann og sirkuleres til bygninger i nærheten før det returneres til fjorden igjen.

– Avtalen med Hinna Park muliggjør en oppgradering av kjølesentralen, som allerede produserer over 40 kWh kjøling per 1 kWh strøm, fortsetter Ånestad.