Lyngen

– Dette vil bli en ny satellittbydel her i Fredrikstad, sier prosjektleder Tommy Larsen i OBOS Nye Hjem om utsiktstomtene på Begbyåsen. Der vil det til sammen bli om lag 420 eneboliger og blokkleiligheter. De tre som nå står ferdige er de første av i alt seks blokker på et av delfeltene.

FAKTA

Sted: Fredrikstad

Prosjekttype: Blokkbebyggelse

Bruttoareal: 6.282 kvadratmeter, p-kjeller: 2.676 kvadratmeter

Byggherre: OBOS Nye Hjem

Totalentreprenør: Skanska Norge

Kontraktsum eks. mva.: 131 millioner kroner

Arkitekt: SG Arkitekter

LARK: In Situ

Rådgivere: RIB: Multiconsult l RIE og utførende: Elektro-kontakten l RIAKU: Brekke & Strand l RIByFy og RIG: Skanska Teknikk l RIBR: B-KS l BIM-koordinator: Skanska Norge l RIV: Lars Myhre l RIVA: Ingeniør Svendsen l RIV Rør: Cowi l

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeider: Eivind Engseth l Utomhus og kjerneboring: Stensetting l Prefabrikkert betong: Systemblokk l Stålkonstruksjoner: Skanska Stålfabrikken l Stikning: Geo Øst l Tømrerarbeider: Wener l Vinduer: Nordan l Alupartier og foldedører: Glassteam l Lås og beslag, sikkerhetsløsninger: Nokas l Ståldører: Firesafe l Tredører: Swedoor l Rør: BA Rør l Ventilasjon: Soon Clima l Gulvavretting: Gauksås Gulvstøp l Mur og flis: Per Christian Gram-Johannessen l Kjøkken: HTH l Parkett: Bo Andrén Norge l Røykventilasjon: BVS Brannvernsystemer l Maler: Walther P. Lislerud l Taktekking: Fagprosjekt

Det naturskjønne området nordøst for Fredrikstad sentrum var i sin tid et øvingsområde for Forsvaret, før Forsvarsbygg solgte eiendommen til Block Watne i 2013. Block Watne gikk sammen med heleier OBOS, om å utvikle tomta til boligutbygging, både eneboliger og blokkbebyggelse.

Sammen om utbyggingen

– Block Watne og OBOS Nye Hjem har delt området mellom oss, de på venstre siden av veien og vi på høyre. Det blir et stort utbyggingsfelt i Fredrikstad, med cirka 420 enheter likt fordelt mellom eneboliger og blokker, forteller Larsen i OBOS Nye Hjem.

De tre blokkene i det første blokktrinnet – Lyngen – består av 63 leiligheter som spenner fra 41 til 132 kvadratmeter.

Det forelå en områdereguleringsplan for Begbyåsen, og et krav fra kommunen om en felles ide for den videre utviklingen.

– Plassering var ikke bestemt. Da vi laget detaljreguleringsplanen, var det kun satt av et felt til blokkbebyggelse. De tre blokkene i Lyngen er vridd litt i forhold til hverandre for å følge terrenget på åsen. De er også trappet ned i forhold til hverandre, sier Pernille Kolstad Heen i SG Arkitekter AS som har vært arkitekter for OBOS Nye Hjem i blokkutbyggingen.

– Det var sju entreprenører som regnet på det, men det var altså Skanska som dro i land seieren med en totalentreprisekontrakt på 131 millioner kroner, sier Larsen.

Trangt og bratt

Skanskas oppstart var i slutten av februar 2018, med utsprenging innerst på den lange og smale byggetomta.

– Det var trangt, siden vi sprengte på den ene siden og hadde en bratt skråning ned på den andre siden, uten andre angrepsveier enn å begynne innerst. Da blir det utfordringer å få flyt i fremdriften. P-kjelleren ligger halvveis under blokkene, mot vest på samme plan ligger leilighetene i underetasjen. I alt ble det kjørt ut 13.000 kubikkmeter faste masser, sier Skanskas prosjektleder Andreas Kjølberg.

– Begbyåsen har også vært mye benyttet som turterreng, som mange har et forhold til. Vi var veldig opptatt av å beholde flest mulig trær og vegetasjon rundt blokkene, og å tilpasse prosjektet terrenget på en god måte, forteller Heen.

Kravet i reguleringsbestemmelsene gjaldt også å beholde mest mulig av fjellknausene og de synlige kollene i området. Det medførte mye krevende sprenging på minimumsavstander.

– Under byggeperioden var slike krav ganske krevende. De kommer gjerne på toppen av en hektisk fremdrift der vi sprengte samtidig som vi drev med byggearbeider på en trang byggeplass med utfordrende logistikk. Men når det nå er ferdig og man ser hvor fint det er blitt, er det jo en forståelse for hvorfor det var krav om det, medgir Kjølberg.

OBOS Nye Hjem forplikter seg til å ta et miljøansvar, og har et internkrav om minst tre grønne tiltak i hvert nytt boligprosjekt.

– Det er boret ni geobrønner, med en varmepumpe anlagt i kjelleren under det midtre bygget. Den forsyner prosjektet med vannbåren gulvvarme og varmt tappevann. Selv om det ikke er et kommunalt krav, er det lagt sedum på takflatene. Det planlegges også en låneordning med el-sykler for beboerne, opplyser Larsen.

Hjørneleiligheter

De tre blokkene er designet som punkthus, der det i utgangspunktet er en leilighet i hvert hjørne, selv om det i to blokker er lagt inn en midtre mellom to store leiligheter mot vest. SG Arkitekter har lagt ned mye ressurser i plassering av blokkene slik at flest mulig leiligheter skal ha utsikt, uansett hvilken blokk man bor i.

– Det kan være værutsatt på Begbyåsen, derfor er det tilrettelagt for at noen kan ha delvis innglassede balkonger dersom det er ønskelig, sier Heen. De søylefrie balkongene er på mellom 10 og 16 kvadratmeter, og har rekkverk i en kombinasjon av glass og treverk i brystningene.

Den høye beliggenheten på åskollen gir en storslagen panoramautsikt. Ikke bare utover Fredrikstad, men også opp til til Sarpsborg og langt ut i skjærgården. For arkitektene var det viktig med utsyn, men samtidig ikke å la fjernvirkningen av bebyggelsen skille seg for mye ut.

Glir inn i naturen

– Lyngen synes godt fra store deler av Fredrikstad og Sarpsborg. Å ikke la bebyggelsen stikke seg ut var et poeng da vi begynte å planlegge, forteller Heen. – Furuene som måtte felles er erstattet med bygninger kledd med materialer som var mest mulig stedstilpasset. Det er brukt furukledning av god kjerneved, som vil vare i mange år og etterhvert bli sølvgrå. Jernvitrolbehandlingen gjøres for å få en jevn gråfarge på hele huset, også der vær og vind ikke kommer til.

I femte etasje i det midterste bygget er det anlagt en stor felles takterrasse med 360 graders utsyn. Her er det også et toalett, garderobe og et kjøkken med muligheter for sosiale sammenkomster eller arrangementer.

– Selv leilighetene med uteplass i underetasjen har utsikt. Det var mange som fikk en aha-opplevelse da de kom hit på visning og fikk det bekreftet, sier Larsen, som i skrivende stund kun har sju leiligheter som ennå ikke er solgt av de opprinnelige 63 i dette byggetrinnet.