F.v. Fredrik Bärnholdt, daglig leder Sagparken Utvikling, Roar Enstrøm, daglig leder i Lunner Almenning, Kjetil S. Paulsen fra Barlindhaug Eiendom og daglig leder i Harestulia Utbygging AS, Jens-Arne Johnsen, adm. direktør Barlindhaug Eiendom. Foto: Barlindhaug Eiendom

Lunner Almenning og Barlindhaug Eiendom inngår partnerskap på Harestua

LA Utvikling AS har inngått partnerskap med Barlindhaug Eiendom AS om utbygging av Harestulia, på Harestua i Lunner kommune på Hadeland.

Harestulia er tenkt utbygd med småhusbebyggelse, herunder tomannsboliger, rekkehus, kjedede eneboliger.

- Regulering er igangsatt og vil ved stadfestet plan kunne si mer om hvor mange enheter som vil bli bygd, men foreløpig antas det 200 -250 enheter totalt, heter det i en melding fra partene.

Harestulia strekker seg fra gangvegen opp til togstasjonen og går i beltet mellom Elvefaret og toglinja.

- Vi har fått med en profesjonell aktør som partner i Harestulia, som vil utfylle Sagparken Utvikling sin kompetanse på en meget god måte. Sagparken Utvikling AS er et heleid datterselskap av LA Utvikling AS og jobber med å utvikle eiendom innenfor bolig, forretning og kontor. Vi ønsker å ferdigstille regulering av området i løpet av 2020 og satser på å komme i gang med salg av boliger og bygging av infrastruktur inn på feltet så fort som mulig etter stadfestet regulering, sier Roar Enstrøm, daglig leder i Lunner Almenning.

- Vi er veldig fornøyd med å ha inngått samarbeid med Lunner Almenning. Barlindhaug har hatt stor suksess med småhusbebyggelse i nord, og det er veldig tilfredsstillende at vi nå er i gang med å nyttiggjøre denne kompetansen også på Østlandet. Jeg ser virkelig frem til å følge samarbeidet og prosjektet i Harestulia fremover, sier Barlindhaug Eiendoms regiondirektør på Østlandet, Henning Hemstad.