Lunden Handelspark

Denne gjengen har stått hardt på for å realisere Lunden Handelspark. Fra venstre Marius Eimhjellen, Ole Kristian Sørevik, Bjarte Gloppen (alle Entreprenørservice), Atle Helle (Sunnfjord Construction Group), Bjørn Myklebust (Lunden Handelspark Holding) og Oddne Etterlid (Entreprenørservice).

Det siste tilskuddet i en ekspansiv utbygging av Nordfjordeid som handelssted er konseptet Lunden Handelspark med Kiwi og Elkjøp under samme tak.

Fakta

Sted: Nordfjordeid

Prosjekttype: Forretningsbygg

Byggherre: Lunden Handelspark AS

Areal: Cirka 3.000 kvadratmeter

Prosjektkostnad: Cirka 50 millioner kroner eks. mva.

Arkitekt, ansvarlig søker: Nordplan

Totalentreprenør: Sunnfjord Construction Group

Rådgivende ingeniører: RIBr: Nordplan l RIG: Norconsult l RIB: Sæle l RIVA: Vest-Consult Sunnfjord l RIV: Nordvest Miljø l RIB stål: Maku Stål l RIE: Henden Elektro

Underentreprenører og leverandører: Betongfundament: Solvik Mur & Puss l Ringmurelement: Førde Sementvare l VA-anlegg: Fjordpipe l Ventilasjon: Nordvest Miljø l Elektro, brannalarm og nødlys: Henden Elektro l Taktekking, montering stålkonstruksjoner og montering fasadeelementer: Gurre l Tømrer: Sunnfjord Construction Group Bygg l Glassfasade: Holvik Glass l Sandwichfasade: Ruukki

Et særpreg ved bygget er en glitrende glassfasade som skinner opp, spesielt i mørket.

– Bygget er en «big box», men vi har prøvd å gjøre det pent med flott glassfasade, sorte fasadeelementer og fin lyssetting, sier Bjørn Myklebust, en av eierne i Lunden Handelspark Holding AS. Dette selskapet med lokalt eierskap eier to tredeler av byggherreselskapet Lunden Handelspark AS. Den siste tredelen eier H.I. Giørtz Holding AS, et selskap eid av den Ålesund-baserte forretningsmannen Egil Giørtz og Norgesgruppens grossistselskap ASKO.

Landets største dagligvarevirksomhet Norgesgruppen har ikke vært til stede på Nordfjordeid tidligere. Dette er et dagligvaremarked på 200-300 millioner kroner i vekst der Rema 1000 har vært dominerende de siste årene gjennom en av Rema-systemets største kjøpmenn. Nylig åpnet Rema 1000 butikk nummer to på stedet, et par steinkast østover. Dette i kombinasjon med Europris og Uno X-bensinstasjon, omtalt i en tidligere sak i Byggeindustrien.

Har mer klart tomteland

– Det er knalltøft i handelsbransjen for tiden. Nå har vi fått på plass en av de mest fremgangsrike dagligvareaktørene, samt Elkjøp som kanskje er i en enda tøffere bransje. Begge er store aktører som representerer nyheter her på Eid, så vi har stor tro på dette, sier Myklebust.

Elkjøp tar opp konkurransen med Power på kjøpesenteret Alti.

Lunden Handelspark har også inngått partnerskap med den lokale Norgeshus-entreprenøren Andor Hovden, eier av den cirka 2.500 mål store nabotomten. Denne tomten ligger mellom Kiwi/ Elkjøp-bygget og Peugeot/Kia-forhandleren Vest Auto, og bør således være attraktiv for storhandel. Ifølge Myklebust er det ikke signert noen kontrakter for videre utbygging.

– Vi vil være en aktør som ser etter nye muligheter videre.

Bygget på sandmorene

Det har vært snakk om å bygge Kiwi-butikk på tomten i en årrekke, og den ble regulert til næringsformål tilbake i 2010. Men av ulike grunner har planene stoppet opp. Lunden Handelspark AS, med Kjell Arvid Storeide som en sentral aktør, tok så over området, og nå er bygget klart. Storeide er en forretningsmann fra Ålesund som har base både i hjembyen og på Nordfjordeid. Han var også en sentral aktør i forbindelse med byggingen av kjøpesenteret på samlet 11.500 kvadratmeter, nå omdøpt fra Amfi til Alti. Dette var ferdig høsten 2016. Siden har utviklingen bare eskalert, men nå bort fra strandkanten og innover land.

Lunden Handelspark er bygget i et gammelt grustak. For geologiinteresserte er landskapet på stedet formet i en dal med en slette av grøderik morenejord i bunnen. Akkurat der Lunden Handelspark ligger, har isbreen dannet en sandmorene.

Atle Helle, eier og daglig leder hos totalentreprenør Sunnfjord Construction Group, forteller om krevende grunnforhold.

– Det var mye masse å flytte, 30.000-40.000 kubikkmeter. Men vi brukte det meste i tomten. Utbyggingen har gått veldig bra, og vi har samarbeidet godt med byggherre.

Massiv sluttspurt

Maskinentreprenøren Entreprenørservice er en stor underleverandør, og har gjort jobben med å flytte på massene. I tillegg har de bygget fordrøyningsanlegg som skal ta unna overvann. Maskinentreprenøren var også sentral med veibygging i en massiv sluttspurt der det nærmest ble jobbet dag og natt for å få området ferdig til julehandelen.

Prosjektet måtte nemlig stoppe opp i flere uker etter at fylkesmannen klaget på en byggetillatelse Lunden Handelspark fikk fra kommunen. En sentral grunn til klagen var den planlagte avkjøringen fra RV 15. Løsningen ble å bygge avkjøringsfil med trafikkøy.

– Det ble til slutt en god løsning. Vegvesenet var konstruktive og saken løste seg bra. Vi ble ikke mye forsinket i henhold til planlagt overlevering. Ekstrakostnadene har vi ikke regnet på, men det kostet oss nok et par ekstra millioner kroner, sier Myklebust.

Stålbygg

Sunnfjord Construction Group er sentral i utviklingen av Førde som handelssenter i Sunnfjord. Nå har de tatt en posisjon i tilsvarende utvikling i Nordfjord. De bygget også Biltema-bygget på Eid som stod ferdig i februar 2018, med stort sett de samme underentreprenørene. Kjell Storeide var involvert også i dette bygget siden det ble bygget av selskapet bak kjøpesenteret. Nå har Biltema kjøpt dette bygget.

– Vi har fem-seks aktører vi jobbe mye sammen med. Det har med at vi kjenner hverandre godt etter at vi har samarbeidet lenge. Det er en stor fordel. Med et par unntak er vi de samme her som på Biltema-bygget. Men det går på pris, vi er ikke «gift» med noen, understreker Helle.

Holvik Glass har levert den fremtredende glassfasaden. Mens fasaden for øvrig er sandwichelementer fra Ruukki.

– Det er et stålbygg med sandwichelementer. Taket er stålplater med 30 centimeter isolasjon som er tekket. Bygget står på en ringmur av betongelementer. På gulvene i dagligvaredelen er alt flislagt, mens det i Elkjøp-delen er teppeflis, sier Helle.

Mens Kiwi-butikken er cirka 1.600 kvadratmeter, noe som gjør den til en stor Kiwi-butikk i regional målestokk, har Elkjøp cirka 1.400 kvadratmeter å boltre seg på med elektronikk.

Fjordvarme og gjenvinning

Bygget er miljøvennlig på energisiden, da Elkjøp-butikken varmes av fjordvarme, mens Kiwi varmes av varmegjenvinning fra egne kjøleapparat.

– Kjøleanlegget har 82-84 prosent gjenvinning. Ellers er alt av belysning LED, sier Myklebust. Han anslår at det blir om lag 20-25 arbeidsplasser i bygget.

Distriktssjef Cato Dellerud i Kiwi sier de ser frem til å ta opp konkurransen med de fire andre dagligvarebutikkene, der alle er topp moderne og av god størrelse.

– Vi ønsker å gi kundene mulighet til å handle på Kiwi og bruke Trumf også her. Vi ser selvsagt at det er et marked her der vi ikke har vært til stede, og ønsker å ta vår del av «kaken». Konkurranse er sunt, vi gleder oss, sier Dellerud.


Flere prosjekter