LPO seiret på Sørenga

Styret i HAV Eiendom har besluttet at LPO arkitektur & design as har levert det prosjektet som egner seg best som grunnlag for det videre arbeidet med bebyggelsesplan for Sørengutstikkeren

- LPOs prosjekt utmerker seg som et prosjekt med arkitektonisk mangfold som vil tilføre byen usedvanlige uterom og boligkvaliteter. De har også løst utfordringer med hensyn til arealeffektivitet, fleksibilitet, trygghet, tilgjengelighet og etappevis utbygging på en overbevisende måte, sier Espen A. Pay, daglig leder i HAV Eiendom AS. LPO har utformet en sentralpark som gir utstikkeren et samlende grønt byrom. Parken binder området sammen og knytter Sørenga til resten av byen. Parken er et grep som gir helhet og tilgjengelighet i det nye boligområdet. Kvartalene gir gode utviklingsmuligheter for varierte leilighetstyper. Prosjektet gir stor frihet til den enkelte utbygger både i den videre utforming av bebyggelsen og til leilighetsutforming. Hvert kvartal åpner for varierte leilighetsplaner og høyder. Tilgjengeligheten til byen er god med atkomst gjennom parken eller langs kaifrontene. Parkeringen er lagt direkte under bebyggelsen, noe som gir god tilgjengelighet og trygghet for beboere. Det er etablert kanaler på tvers som deler inn området i kvartaler og trekker vann inn mellom bebyggelsen. Dette tilfører området rundt husene flotte kvaliteter. Det vises en variert offentlig promenade på vestsiden og private gårdsrom hvor barn og voksne kan etablere egne, private bomiljøer. Konseptet gir grunnlag for effektive og rasjonelle løsninger for bebyggelsen og tilhørende arealer. Samtidig åpner prosjektet for arkitektonisk mangfold og individualitet. Dette er kvaliteter som vi har lagt stor vekt på i vår vurderingen av prosjektet, sier Espen A. Pay. Konseptet åpner for mange kombinasjoner for parselldeling ved at kvartaler kan deles opp eller slås sammen. Badeparkene er utarbeidet som flytende konstruksjoner som er godt utformet og vil fungere som en attraksjon i enden av sentralparken.